FOI nastava
FOI logo

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline


Doc. dr. sc. Goran Hajdin
Doc. dr. sc. Goran Hajdin
Pročelnik katedre
Profile image
Bunić Branko
Vanjski suradnik
Profile image
Pavlina Krešimir
Vanjski suradnik
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh