FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2016/2017
semestar:
2. semestar

2016/2017

5ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Uvod u operacijske sustave npp:148712

Engleski naziv

Introducing to Operating Systems

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Magdalenić Ivan Laboratorijske vježbe 2 5 1
Predavanje 2 5 1
Milić Luka Laboratorijske vježbe 4 5 1
Pavlović Milan Laboratorijske vježbe 3 5 2
Nema definiranih ispitnih rokova

Uvod u operacijske sustave - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

Nastava se sastoji od 4 tjedana predavanja, 1 kolokvija iz teorije, 9 tjedana laboratorijskih vježbi i 1 kolokvija na kojem se prezentira rad na računalu.

Nema uvjeta za dobivanje potpisa niti se evidentira dolazak na predavanja i laboratorijske vježbe.

Studenti stječu pravo na ocjenu ako steknu najmanje 50 bodova na kontinuiranom praćenju s time da trebaju steći barem 40% bodova na teorijskom dijelu, 40% bodova na radu na računalima i dodatno kod rada na svakom operacijskom sustavu (Windows/Linux) barem 20% bodova.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Teorijski dio40
Rad u laboratoriju60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)



Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 - teorijski dio + 100.0 90 +
Kolokvij 2 - rad na računalu + 100.0 90 + +


Uvod u operacijske sustave - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

 

Nastava se sastoji od 4 tjedana predavanja, 1 kolokvija iz teorije, 9 tjedana laboratorijskih vježbi i 1 kolokvija na kojem se prezentira rad na računalu.

Nema uvjeta za dobivanje potpisa niti se evidentira dolazak na predavanja i laboratorijske vježbe.

Studenti stječu pravo na ocjenu ako steknu najmanje 50 bodova na kontinuiranom praćenju s time da trebaju steći barem 40% bodova na teorijskom dijelu, 40% bodova na radu na računalima i dodatno kod rada na svakom operacijskom sustavu (Windows/Linux) barem 20% bodova.

Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od sljedeća dva modela:

A. Izvanredni studenti se uključuju u nastavu zajedno s redovitim studentima. Studenti će biti uključeni u ovaj model, ako izađu na barem jedan kolokvij. Studenti koji izaberu model A će biti automatski prijavljeni na ispitni predrok (upis ocjene dobivene kroz kontinuirano praćenje).

B. Izvanredni studenti koji ne mogu izlaziti na kolokvije. Studenti koji izaberu model B neće biti automatski prijavljeni na ispitni predrok (upis ocjene dobivene kroz kontinuirano praćenje). Studenti mogu dolazit na predavanja i laboratorijske vježbe.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Teorijski dio40
Rad u laboratoriju60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)



Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 - teorijski dio + 100.0 90 +
Kolokvij 2 - rad na računalu + 100.0 90 + +


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh