FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2017/2018
semestar:
5. semestar

2017/2018

4ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Poslovna etika npp:50969

Engleski naziv

Business Ethics

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Sadržaj predavanja

 • Etika i moral.
  Razvoj moralne svijesti. Savjest i odgovornost. Etika vrline. Etika načela, odnosno dužnosti. Konsekvencijska etika. Metaetika. Etički relativizam i cinizam.
 • Načelo solidarnosti.
  Načelo supsidijarnosti. Teorije pravednosti. Zlatno pravilo i njegov izokrenut oblik. Legalnost i moralnost. Autonomna i heteronomna etika.
 • Razvoj poslovne i poduzetničke etike.
  Poslovna i poduzetnička etika u svijetu i kod nas. Primjeri dobre prakse.
 • Korporacijska odgovornost.
  Vrline i moralna načela u kontekstu poslovanja, poduzetništva i gospodarstva. Moralne dileme u poslovanju. Modeli za uklanjanje %22sivog%22 područja. Korupcija. Loši međuljudski odnosi. Mobing. Različiti oblici gospodarskog kriminala. Zviždači.
 • Etički kodeksi.
  Etička povjerenstva. Oblici podučavanja i podizanja moralnih standarda.
 • Dionici (stockholders) poslovne etike.
  Upravljanje poslovnom etikom. Poslovni bonton. Moralni aspekti interpersonalne komunikacije. Moderna teorija sukoba. Ljudska prava (pravo na slobodu, samoodređenje, vlasništvo i život) u kontekstu poslovanja, poduzetništva i gospodarstva.

Osnovna literatura

 • Žitinski, M. Poslovna etika. Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2006. (odabrana poglavlja)
 • Bebek, B.; Kolumbić, A. Poslovna etika. Sinergija, Zagreb, 2000. (odabrana poglavlja)
 • Žugaj, M.; Brčić, R. Menadžment. FOI, Varaždin 2003., (poglavlje 10, Menadžment i poslovna etika, str. 239-338).

Dopunska literatura

 • Sikula, A. Applied Management Ethics. Irwin, Chicago, 1996. Barry, Norman, Business Ethics, Purdue University Press, West Lafayette, Indiana, 2000.
 • Trevino, L.K.; Nelson, K.A. Managing Business Ethics, Straight Talk About How To Do It Right. Third Edition, University of Pennsylvania, 2004.
 • Klose, A. Poduzetnička etika. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Čehok, I.; Koprek, I. Etika, priručnik jedne discipline. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Blanchard, K.; Peale, N.V. Moć etičkog poslovanja. Horvat elektronika, 1990.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Škerbić Matija Mato Predavanje 4 5 1
redovni rok
Datum: 13.02.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 10.02.2020. 23:59
Odjava do: 12.02.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 24.02.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 21.02.2020. 11:59
Odjava do: 21.02.2020. 11:59

Poslovna etika - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Esej20
Usmeno izlaganje60
Usmeni ispit20
Predavanja - prisustvovanje nastavi0
Seminari - prisustvovanje nastavi0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Studenti su dužni redovito prisustvovati predavanjima. Dozvoljeni broj izostanaka je tri puta tijekom akademske godine. 3 izostanka Redovitost dolazaka je uvjet. Tijekom semestra.
Preisustvovanje na seminarima Studenti su dužni redovito pohađati seminare. Dozvoljeni broj izostanaka je tri puta tijekom akademske godine. 3 izostanka Redovitost dolazaka je uvjet. Tijekom semestra.
Esej 1 Studenti su dužni predati esej na odabranu temu koju je odobrio nositelj kolegija i staviti ga na moodle najkasnije 7 dana prije pristupanja ispitu.
Ako tekst ne udovoljava zahtjevima vratiti će se na doradu.
1 esej Prihvaćen esej je uvjet. 3 dana prije ispitnog roka.
Usmeno izlaganje Tijekom trajanja redovne nastave, uz prethodnu najavu i dogovor s nositeljem kolegija, studenti mogu održati usmeno izlaganje sadržaja eseja. Pritom, sadržaj eseja trebaju povezati s drugim sadržajima kolegija. 1 usmeno izlaganje Tijekom semestra.
Usmeni ispit 4 Na ispit mogu pristupiti jedino studenti koji su izvršili propisane obveze na kolegiju (redovitost dolazaka te prihvaćen esej).
Na ispitu student mora izložiti esej i povezivati ga s drugim sadržajima kolegija.


Poslovna etika - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Napomena: "Model B- prihvaćanje obveza redovnih studenata" odnosi se samo na izvanredne studente PITUP Varaždin 1.2, dok se "Model A" odnosi na izvanredne studente u Varaždinu te u dislociranim centrima u Križevcima, Sisku i Zaboku.


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Esej20
Usmeni ispit80
Predavanja - prisustvovanje nastavi0
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B - prihvaćanje obveza redovitih studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanja - prisustvovanje nastavi0
Seminar - prisustvovanje nastavi0
Usmeno izlaganje 60
Esej20
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja - Model B - prihvaćanje obveza redovitih studenata

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Studenti su dužni redovito prisustvovati predavanjima. Toleriraju se tri izostanka tijekom akademske godine. 3 izostanka Redovitost dolazaka je uvjet. Tijekom semestra.
Preisustvovanje na seminarima Studenti su dužni redovito pohađati seminare. Dozvoljeni broj izostanaka je tri puta tijekom akademske godine. 3 izostanka Redovitost dolazaka je uvjet. Tijekom semestra.
Esej 1 Studenti su dužni predati esej na odabranu temu koju je odobrio nositelj kolegija i staviti ga na moodle najkasnije 3 dana prije pristupanja ispitu.
Ako tekst ne udovoljava zahtjevima vratiti će se na doradu.
1 esej Esej je uvjet. 3 dana prije ispitnog roka.
Usmeno izlaganje Tijekom trajanja redovne nastave, uz prethodnu najavu i dogovor s nositeljem kolegija, studenti mogu održati usmeno izlaganje sadržaja eseja. Pritom, sadržaj eseja trebaju povezati s drugim sadržajima kolegija. 1 usmeno izlaganje Tijekom semestra.
Usmeni ispit 4 Na ispit mogu pristupiti jedino studenti koji su izvršili propisane obveze na kolegiju (redovitost dolazaka te prihvaćen esej).
Na ispitu student mora izložiti esej i povezivati ga s drugim sadržajima kolegija.


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na nastavi Na svakom se predavanju studenti potpisuju na evidencijsku listu. Prisustvovanje nastavi nije uvjet. Tijekom semestra.
Esej 1 Studenti su dužni predati esej na odabranu temu koju je odobrio nositelj kolegija i staviti ga na moodle najkasnije 3 dana prije pristupanja ispitu.
Ako tekst ne udovoljava zahtjevima vratiti će se na doradu.
1 Esej je uvjet. 3 dana uoči ispitnog roka
Usmeni ispit 4 Na ispit mogu pristupiti jedino studenti koji su izvršili propisane obveze na kolegiju (prihvaćen esej).
Na ispitu student mora izložiti esej i povezivati ga s drugim sadržajima kolegija.
1 esej


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh