FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
Izborni kolegiji

2016/2017

7ECTSa

Doktorski

Poslijediplomski doktorski studij v1.1

Program Obavezan
Doktorski studij PDDS Ne
Izborni kolegij

Metamodeliranje npp:45244

Engleski naziv

Metamodelling

Cilj kolegija

Tijekom predavanja studenti će dobiti sistamatizirana znanja potrebna za razumijevanje metamodeliranja. Opisujući organizacije uz uporabu koncepata različitih modela (modeliranje) i dajući posebno značenje tim konceptima (metamodeliranje), studenti se osposobljavaju za višu razinu apstrakcije u razvoju organizacijskih i informacijskih sustava. Različite organizacije zahtijevaju različite metode razvoja IS-a. Objedinjujući te metode u metodiku uz uporabu metamodeliranja, razvijaju se osnove riznice relevantnih znanja potrebnih za razvoj informacijskih sustava pojedinih organizacija. Za analizu i izbor između različitih CASE alata, te općenito softverskih alata, osim njihove funkcionalnosti bitan je i metamodel na kojem je alat izgrađen. Nikakve %22user-friendly%22 funkcionalnosti ne mogu nadomjestiti nedostatak poslovnih kategorija koje želimo opisivati, a nisu obuhvaćene u pripadajućem metamodelu. Značaj metamodeliranja posebno dolazi do izražaja pri opisivanju problemske domene koja je u svojoj prirodi interdisciplinarna. Studenti će, analizom slučajeva, naučiti pristupati problemskoj domeni na višoj razini apstrakcije, objedinjujući naizgled različite metode u jednu metodiku, temeljem njenog metamodela. Studentima će se, kroz metamodeliranje, otvoriti novi pristup u opisivanju problemskih domena, te novi pristup znanstvenom i istraživačkom radu općenito.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Značaj metamodeliranja
  Model, modeliranje, metamodel, metamodeliranje. Ontologija i metamodeliranje. Metamodeliranje vs. semantičko modeliranje. Modeliranje problemskih domena. Riznica znanja o problemskoj domeni i njezin značaj. Uloga metamodeliranja u standardizaciji domene. Različite semantike istih metamodela.
 • CASE alati / alati za modeliranje
  Metamodeli CASE alata.. Veza između metamodela modela procesa i metamodela modela podataka Metode podržane CASE alatima. Opći metamodel CASE alata. Ograničenja različitih CASE alata kao ograničenja njihovih metamodela. Izbor CASE alata prema metamodelu problemske domene. Domene koje pokrivaju pojedini CASE alati.
 • Riznice znanja
  Riznica kao spremište podataka generiranih tijekom razvoja informacijskih sustava. Podaci u riznici metapodaci. Metamodeli kao konceptualne sheme riznica. Neovisnost metamodela riznice o implementacijskoj tehnologiji. Metamodel kao konceptualna, a ne fizička razina. Prevođenje konceptualnog metamodela na fizički model jednoznačan proces. Reverzni inženjering od fizičkom modela do konceptualnog metamodela. Značaj metamodela u integraciji podatkovnog dijela informacijskih sustava.
 • Strukturni metamodeli
  Strukturne metode u analizi i dizajnu informacijskih sustava. Modeli kao rezultati strukturnog modeliranja. Dijagram toka podataka, dijagram tokova posla, dijagram tokova aktivnosti, ER model, relacijski model. Koncepti metamodela strukturnih metoda. Povezivanje metamodela strukturnih metoda preko zajedničkih koncepata. Izgradnja jedinstvenog metamodela strukturne metodike.
 • Objektni metamodeli
  Objektna analiza i dizajn informacijskih sustava. Metodika OMT (Object Modeling Technique). Objektni modeli kao rezultat primjene metoda objektnog pristupa. Dijagrami klasa. Klase, operacije i metode kao koncepti dijagrama klasa. Metamodel dijagrama klasa. Modeliranje dinamike klasa dijagrami stanja i prijelaza. Metoda konačnog automata. Metamodel dijagrama stanja i prijelaza. Objedinjavanje metamodela objektnih metoda.
 • Metamodeli metoda strateškog planiranja informacijskih sustava
  Metode u strateškom planiranju informacijskih sustava. Metamodeli metoda: SWOT analize, matrice poslovne tehnologije, analize afiniteta, BCG matrice. Izgradnja metamodela metoda strateškog poslovnog planiranja. Izgradnja metamodela metode mjerenja performansi (Balanced Scorecard). Objedinjavanje metamodela strateškog poslovnog planiranja, strateškog planiranja informacijskih sustava i mjerenja organizacijskih performansi preduvjet za metamodeliranje cjelovite problemske domene u organizaciji.
 • Razvoj vođen modelima i razvoj vođen jezicima
  Arhitektura vođena modelima (MDA) način razvoja sustava u budućnosti. Prikaz različitih značajki organizacije modelima. Implementacija modela transformacija od modela neovisnih o platformi prema modelima ovisnim o platformi. Razvoj vođen jezicima (LDD) kao šira primjena MDA. Jezici za modeliranje vs. jezici za programiranje. Odnos metamodel jezik za metamodeliranje metametamodel. Jezično inženjerstvo i metamodeliranje iznad softverskog i sistemskog inženjerstva.
 • Samostalan rad
  Svaki polaznik će, prema dogovoru s profesorom odabrati jedno područje primjene metamodeliranja i detaljno ga istražiti. Prema prirodi odabrane problemske domene, odabrat će metode koje su primjenjive u opisu te domene. Izradit će metamodele ovih metoda i objediniti ih u jedinstveni metamodel metodike. Rješavajući ovakav problem, polaznik će pokazati razumijevanje i sposobnost primjene metamodeliranja u analizi različitih organizacijskih sustava i njihovih informacijskih sustava. Predloženo rješenje mora predstavljati određeni znanstveni doprinos, a prema preporuci profesora će se prezentirati na nekoj od znanstvenih konferencija iz ovog područja.

Osnovna literatura

 • T. Clark, A. Evans, P. Sammut, J.Willans, Applied Metamodelling: A Foundation for Language Driven Development, Xactim 2004.
 • D. Marco, M.Jennings, Universal Meta Data Model, Wiley 2004.
 • Gregory G. Nordstrom, Metamodeling Rapid Design and Evolution of Domain-Specific Modeling Environments, Dissertation, Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University

Dopunska literatura

 • A. Tannenbaum, Metadata Solutions: Using Metamodels, Repositories, XML, and Enterprise Portals to Generate Information on Demand, Addison-Wesley, 2001.
 • Metamodeling HomePage: www.metamodel.com
 • Dobrović, Ž., “Strategic Planning under Uncertainty: Building the metamodel”, Journal of Information and Organizational Sciences, Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2002., p.11-26.
 • Dobrović Ž., Brumec J., Tomičić-Pupek K.: Designing the Document Management System: Metamodeling Approach, 16th International Conference on Information and Intelligent Systems – IIS 2005, Varaždin, p.211
 • Darko Andročec, Željko Dobrović: Creating Hybrid Software Engineering Methods by Means of Metamodels, Proceedings oft he ITI 2012 34th International Conference on Information Technology Interfaces, 2012, Cavtat, Croatia, p. 481-486.

Slični predmeti

 • Tampere Graduate School in Information Science and Engineering (TISE), S303 Metamodelling for Software Development
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrović Željko Predavanja doktorski studij 3 10 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh