FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
Izborni kolegiji

2016/2017

7ECTSa

Doktorski

Poslijediplomski doktorski studij v1.1

Program Obavezan
Doktorski studij PDDS Ne
Izborni kolegij

Pravo, upravljanje i ljudska prava u umreženom društvu npp:45243

Engleski naziv

Law, management and human rights in networked society

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Država, tvrtke i korporacijsko-državni kompleksi čuvaju, arhiviraju i analiziraju sve vše informacija o osobama i za to koriste sve sofisticiranije (ali isto tako nerazumljive i netransparentne, često da nekog zavaraju, što je neshvatljivo) računalno podržane sustave kako bi koristili infomacije u svrhu donošenja odluka o određenoj osobi. Isto tako, sve više i više naših i njihovih aktivnosti se dešava u tzv. cyberspace-u čak i kada je teško definirati gdje je taj svemir, i kako se on odnosi prema stvarnom svijetu. Ovaj modul želi izložiti studente složenim pitanjima koja se pojavljuju kao posljedica tih trendova. Nakon uvodne rasprave i ispitivanja o fenomenu Interneta, postavit ćemo si pitanje kako se pravo (zakonodavstvo) primjenjuju u tom prostoru, u usporedbi sa stvarnim svijetom, kako se upravlja Internetom i od koga, i koje su posljedice toga za ljudska prava. Postoje li pravila u slobodi izražavanja i koja je njezina granica (klevetanje, autorska prava, pornografija, govor mržnje, pobunjivanje, pozivanje na nasilje/ podržavanje terorističkih organizacija, itd.)? Čija se pravila primjenjuju u teoriji, i da li mogu, odnosno da li jesu, primjenjena u praksi? Koja je uloga ISP-eva (Internet Service Provider) u tome, a koju ulogu bi oni trebali imati? Isto tako, koristit ćemo praktične primjere i studije slučaja kako bi se ilustrirala pitanja koja smo postavili, počevši of nizozemskog Multatuli eksperimenta u kojem su pokazali kako ISP-evi reagiraju na potraživanja o ograničavanju, do projekta komercijalnog rudarenja podataka (data mining) koje su provele neke tvrtke u SAD-u, pod nazivom Totalna informacijska osviještenost, pa do seizures of the hard drivers, koje se nalaze u UK, od strane nezavisne Indymeda servisa koji se temelji na nikad do kraja razjašnjenim potvrdama donešenih od strane FBI-a u SAD-u, kao odgovore na zahtjeve talijanskih i švicarskih vlada. Kako bi se ta tema što više produbila, bit će organizirane posjete brojnim upravnim tijelima i tvrtkama kako bi se potaknula rasprava o njihovim aktivnostima procesiranja podataka i rudarenja podataka (data mining). Cilj ovog kolegija je podučiti studente relevantnim zakonima i pravima; pokazati im probleme u praksi koji se pojavljuju tijekom pokušaja primjene tih pravila na Internetu i širem e- kontekstu; ali isto tako pokušati ih motivirat na razmišljanje o posljedicama svega toga na ljudska prava i globalno društvo.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Povijest, struktura i priroda Interneta i uloga pružatelja internetskih usluga;
  Povijest, struktura i priroda Interneta i uloga pružatelja internetskih usluga; Pojava problema zaštite privatnosti i podataka (DE & FR 1970s, itd.); Širi kontekst: nadzor i kontrola na internetu, društvenim mrežama, Skype-u itd.
 • Temeljni postulati zaštite podataka
  Principi zaštite podataka i različiti pristupi zaštiti podataka (podatak kao neotuđivo pravo pojedinca i podatak kao roba na tržištu). Uloga regulative. Korporacijski pristupi zaštiti podataka (Facebook, Google) i tipični korporacijski ugovori s korisnicima. Formalni i institucijski zahtjevi na razini država.
 • Poteškoće u primjeni zakona na Internetu i upravljanja podacima na Internetu
  Regularibilnost interneta, odnos osobne slobode i nacionalnog suvereniteta. Digitalna podjela. Pokret otvorenog koda i pristupa. Povijest legislative (DE & FR itd. zakoni u 70-ima; COE Convention No. 108 1981 with additional protocol, temeljna EC Directive 1995, e-communications directive 2002, data retention directive 2006, data protection in EU 2nd and 3rd pillars and within EU institutions). Povezanost regulatornih dokumenata i njihova implementacija na razini država. Komparativna analiza nekoliko država uključujući i RH.
 • Institucije zaštite podataka
  Institucionalni mehanizmi zaštite podataka, njihove ovlasti i ograničenja. Izazovi u okviru povezanih država i transnacionalne interoperabilnosti (EU). Izazovi u kontekstu uslužnog računarstva.
 • Tehnologije sakupljanja i djeljenja podataka, uspoređivanje podataka, analiza i profiliranje, promat
  Tehnologije sakupljanja i djeljenja podataka, uspoređivanje podataka, analiza i profiliranje, promatranje i nadgledanje, kontrola digitalnog građana od strane korporacija i državnih agencija (i povećanje njihove međusobne povezanosti); kako temeljna prava i principi zakona zaštite podataka i privatnosti u EU i UK (i u određenom opsegu u SAD-u) zapravo štite temeljna prava i slobode osoba u ovom kontekstu, ali i njihove slabosti.
 • Pojavni oblici kriminala na Internetu
  Oblici kriminala na Internetu i načini njihovog suzbijanja. Pitanje jurisdikcije i nadležnosti te institcuionalni mehanizmi za suzbijanje kriminala.

Osnovna literatura

 • Izvadci iz: D. Korff, Data Protection Laws in the European Union, September 2004 (trebala bi biti podjeljena ili prodana studentima, ovisno o dogovoru s izdavačem).
 • D. Korff, Comparative Summary of national data protection laws, study carried out for the EU Commission in 2001. *
 • I. Brown & D. Korff, Privacy and Law Enforcement, study carried out for the UK Information Commissioner and published on the Information Commissioners website, August 2004. *
 • The Surveillance-Industrial Complex: How the American Government Is Conscripting Businesses and Individuals in the Construction of a Surveillance Society, ACLU, 2004. *

Dopunska literatura

 • Zbirka članaka dostupna na Social Science Research Network http://www.ssrn.com/ .

Slični predmeti

 • http://ep.jhu.edu/graduate-degree-programs/cybersecurity
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh