FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
Izborni kolegiji

2016/2017

7ECTSa

Doktorski

Poslijediplomski doktorski studij v1.1

Program Obavezan
Doktorski studij PDDS Da
Izborni kolegij

Projektni ciklusi u znanosti i razvoju npp:45236

Engleski naziv

Project cycles in science and development

Cilj kolegija

Studenti će steći znanje i razumijevanje uloge i načina upotrebe projekta u znanosti i razvoju, te praktična znanja koja će im omogućiti prijavljivanje i vođenje projekata u tom području. Nadalje, studenti će razviti intelektualni aparat za analizu i prepoznavanje kriterija uspješnosti projekata u pojedinim fazama njegovog odvijanja. Na kraju, način izvođenja predmeta razvija sposobnosti za timski rad, ali i za vođenje tima, te upravljanje projektnom dokumentacijom. Unatoč tome što se projektima u znanosti i razvoju koriste opće metode upravljanja projektima, ovaj predment naglašava značajne posebnosti projektnog pristupa znanosti i razvoju. To su prije svaga rizičnost znanstvenih projekata, važnost inventivnosti pojedinca, te međunarodni karakter većine takvih projekata Ishodi učenja: • razumijevanje uloge i načina upotrebe projekta u znanosti i razvoju, te značajki znanstvenog istraživanja (rizičnost znanstvenih projekata, važnost inventivnosti pojedinca, međunarodni karakter) • poznavanje i primjena metoda upravljanja projektima za prijavljivanje i vođenje R&D (research & development) projekata i prikladne terminologije na hrvatskom i engleskom jeziku • analiza i prepoznavanje kriterija uspješnosti projekata u pojedinim fazama projektnog ciklusa • sinteza i prezentacija osnovnih dijelova prijave R&D međunarodnog projekta • razvijanje sposobnosti za timski rad , ali i za vođenje tima, te upravljanje projektnom dokumentacijom • vrednovanje R&D projekata s obzirom na primjenu metoda upravljanja projektima te, u ograničenom opsegu, i s obzirom na znanstvenu relevantnost

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Uloga znanosti danas
  Povezivanje znanosti, privrede i javnog sektora. Učinkovitost znanosti. Znanstvena metoda u interdisciplinarnom okruženju. Projektni pristup u znanosti. Planiranje znanstvenog rada i znanstvene karijere.
 • Uvod u projekt
  Projektna ideja i njezina evolucija. Upotreba alata: brainstorming, concept mapping, mind mapping. Softver za pripremu i vođenje projekta. Baze postojećih projekata.
 • Planiranje projekta
  Ciklus projekta. Definiranje ciljeva. Usklađivanje ciljeva projekta s misijom institucije, planiranje prema potrebama tržišta, izbor menadžmenta, izbor tehnologije i alata vođenja projekta, prethodno istraživanje. Pilot studije i projekti smanjivanje rizičnosti projekta. Podjela projekta na dijelove (aktivnosti i radni paketi). Mrežni dijagrami.
 • Rad u timu kod R&D projekata
  Timski rad i uloge i usklađenost članova tima u R&D projektima. Uloge znanstvenog koordiniranja (scientific coordination) i vođenja projekta (project management). Uloge voditelja projekta (project manager): ugovorne i pravne obaveze, financijska pitanja, upravljanje projektom, politički/društveni/etički aspekti. Motivacija i vođenje tima.
 • Specifičnosti znanstvenih i razvojnih projekata (R&D)
  Znanstveni, razvojni i stručni projekti. Karakteristike i faktori uspješnosti R&D projekata. Metode istraživanja u pojedinim znanstvenim poljima (društvene znanosti, prirodne znanosti, matematika, itd.). Formuliranje i dokazivanje hipoteze. Filozofija znanosti. Faze znanstvenoistraživačkog projekta sa znanstvenog stajališta: planiranje i formiranje projekta, prikupljanje i obrada potrebnih informacija (faza istraživanja), analiza informacija/podataka, pisanje i diseminacija. Istraživanja u području vođenja projekata.
 • Domaći i međunarodni programi
  Domaći i međunarodni programi financiranja i njihove karakteristike. Specifičnosti međunarodnih projekata. Izvor informacija o međunarodnim projektima.
 • Međunarodni projekti
  Formiranje konzorcija (partneri na projektu, struktura i odgovornosti). Rad po pravilima međunarodnih projekata (primjer pravila Europske komisije, PRAG). Modeli ugovora. Podjela projekta na radne pakete (workpackeges). Primjer Framework Program 6 i Tempusa (Sokrates). Sastanci konzorcija i pisanje izvještaja.
 • Elementi prijave projekta
  Opis projekta. SWOT analiza. Pristup preko logičke matrice (LFM - Logical Framework Matrix). Management R&D projekata. Rezultati i izlazi projekta. Podjela na radne pakete (Work Breackdown Structure - WBS - Work packages). Razrada budgeta i financial plan. Pokazatelji uspješnosti. Pretpostavke i rizici. Posebni dijelovi prijave: utjecaj projekta, analiza potreba (needs analysis), relevatnost za EU politiku, održivost projekta, upravljanje kvalitetom na projektu, plan diseminacije rezultata projekta.
 • (Matematičke) metode prikladne za planiranje i vođenje R&D projekta
  Stablo problema Stablo ciljeva LFM. Metode planiranja projekta i grafičkog prikaza aktivnosti i njihovih međuovisnosti: Gantt chart, PERT-CPM chart. Posebne metode za probleme programa (multiprojektna situacija), upravljanje nesigurnostima u projektu, te planiranje: Dependency Structure Matrix (DSM), Domain Mapping Matrix (DMM). Programski alati. Matematičke metode za analizu financija u projektu (grafičke i analitičke).
 • Vođenje i završetak projekta
  Reorganizacija projektnog tima i vremenskog plana. Praćenje indikatora uspješnosti i graničnika (milestones) tijekom provođenja projekta. Financijsko praćenje i administriranje projekta. Monitoring projekta i upravljanje rizicima. Proces rješavanja problema i odlučivanja u projektu. Korektivne akcije u projektu. Završno izvješće (report). Uspješnost projekta i samoanaliza. Planiranje novih projekata na temeljima završenih.
 • Istraživačke metode
  Istraživačke metode u projektnom menadžmentu

Osnovna literatura

 • Kerzner H., Project management, A systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons, Inc. 2003.
 • Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK, CD-ROM, 2004 Edition
 • International Journal of Project Management, IMPA, Elsevier
 • Projektni ciklusi u znanosti i razvoju ur . Divjak B., (2009) TIVA-FOI, Varaždin • Kerzner H., Project management, A systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling , John Wiley & Sons, Inc. 2003. • Guide to the Project Management Body of Knowledge , PMBOK, CD-ROM, 2004 Edition • McCarthy S., How to Write a Competitive Proposal for Framework 7 , Sean McCarthy, 200 8 . http://cordis.europa.eu/fp7 • Creswell J.W., Research design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches , Sage Publ., London, 2003 • Rea M. L., Parker A.R ., Designing and Conducting Survey Research. 3rd Ed ., J. Wiley & Sons , 2005
 • Rea M. L., Parker A.R ., Designing and Conducting Survey Research. 3rd Ed ., J. Wiley & Sons , 2005
 • Creswell J.W., Research design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches , Sage Publ., London, 2003

Dopunska literatura

 • Eppinger SD, Whitney DE, Yassinee AA, Roemer T. The MIT design strucure matix DSM home page, 2004, Dostupno na: http://web.mit.edu/dsm i http://www.dsmweb.org/
 • Steward DV, Williams S. Problematics, 2004. Dostupno na: http://www.problematics.com/psm32/Help/MSProject.asp
 • Guide for Tempus/FP6 project application
 • Referalni centar za prijavljivanje projekata e-obrazovanja www.carnet.hr/referalni/obrazovni/ppod
 • Advices about Empirical Research www.mdx.ac.uk/www/study/research.htm
 • Experimental science projects www.isd77.k12.mn.us/resources/cf/SciProjInter.html
 • Filozofija znanosti www.cscs.umich.edu/~crshalizi/notebooks/scientific-method.html

Slični predmeti

 • IS97 Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems ACM, AIS, AITP
 • Project Management in R&D, Cambridge, UK
 • MIT Project management, http://ocw.mit.edu/index.html
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Divjak Blaženka Predavanja doktorski studij 3 10 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh