FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
Izborni kolegiji

2016/2017

0ECTSa

Doktorski

Poslijediplomski doktorski studij v1.1
Izborni kolegij

Upravljanje strateškim marketingom npp:45222

Engleski naziv

Managing Strategic Marketing

Cilj kolegija

Cilj kolegija je usvojiti i proširiti znanja iz područja marketinškog upravljanja i strategijskog marketinga u procesu strateškog odlučivanja. Ključni elementi su analiza vanjskih i unutarnjih čimbenika, te identifikacija i odabir strategije marketinga.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Mapiranje elemenata marketinga i odnos strategije i taktike
  Marketing kao filozofija poslovanja. Priroda marketinškog poslovanja. Upravljačka filozofija marketinga. Društveni marketing. Razvoj elemenata marketinga. Strateško razmatranje elemenata marketinga. Strateško razmatranje elemenata marketinga i modela mapiranja. Stratics-Povezivanje strategije i taktike.
 • Formulacija i razvoj strategije
  Strateško upravljanje. Proces strateškog planiranja. Analiza stanja; Model %22pet snaga%22, životni ciklus proizvoda, BCG matrica rasta i udjela, Multifaktorska matrica McKinsey, Osnovne analize, Tržišna segmentacija, Marka i upravljanje markom, Tri generičke konkurentske strategije. Postavljanje ciljeva.
 • Misija, usmjerenost i ciljevi
  Izričaj misije. Iskaz misije u stratics procesu. Strateške smjernice. Ciljevi i iskaz misije.
 • Marketinška okolina, analiza stanja i analiza konkurenta
  Marketinška okolina; Makrookolina, Mikrookolina. Analiza stanja; Tržišna provjera i analiza stanja; Unutrašnja provjera, Vanjska provjera, Analiza SWOT i TOWS. Analiza konkurenata.
 • Istraživanje tržišta i informacijski sustavi u marketingu
  Uloga i značenje istraživanja tržišta i marketinškog informacijskog sustava. Povijesni razvoj istraživanja tržišta. Proces istraživanja tržišta. Vrste istraživanja. Izvori i vrste podataka. Uzorci i uzorkovanje. Informacijski sustavi u marketingu.
 • Segmentiranje, odabir ciljnog segmenta i pozicioniranje na tržištu
  Uloga i važnost segmentacije, pozicioniranja i predviđanja. Razvojne etape u segmentiranju tržišta. Pristupi segmentiranju tržišta. Određivanje ciljnog tržišta i konkurenata. Pozicioniranje kao sredstvo postizanja konkurentske prednosti na ciljnom tržištu. Strategije pozicioniranja. Mjerenje i predviđanje tržišnog potencijala.
 • Proizvod
  Vrste proizvoda. Asortiman proizvodnog spleta. Pakiranje i označavanje proizvoda. Životni ciklus proizvoda. Strategije vezane za životni ciklus proizvoda. Razvoj novog proizvoda. Marka proizvoda.
 • Cijena
  Osnovne teorije cijena. Činitelji cijena. Ciljevi cijena. Generičke strateške cjenovne opcije. Određivanje cijena za posrednike. Određivanje cijena za nove proizvode.
 • Mjesto distribucija i prodaja
  Sudionici u kanalima distribucije. Trgovina na veliko i trgovina na malo. Fizička distribucija.
 • Promocija
  Ciljevi promotivnih aktivnosti. Promotivni splet; Oglašavanje, Unapređenje prodaje, Publicitet i odnosi s javnošću, Osobna prodaja, Promotivne aktivnosti na prodajnom mjestu, Direktni marketing. Određivanje promotivnog spleta. Određivanje budžeta promocije.
 • Usluge
  Obilježje usluga. Kvaliteta usluga. Oblici usluga. Elementi u marketinškom spleta usluga; Proizvod, Cijena, Distribucija, Promocija, Ljudi, Materijalna podrška i fizičko okruženje, Upravljanje procesom pružanja usluga.

Osnovna literatura

 • Vranešević, T., Vignali, C., Vrontis, D.: Upravljanje strateškim marketingom, Accent, Zagreb, 2004.
 • Vignali, C., Vrontis, D:, Vranešević, T: Marketing Planning- Analysis, Tactics and Strategy, Fooxwell&Davies UK Ltd. 2003.
 • Kotler, P., Marketing Management, Prentice Hall, 2003.
 • Kotler, P., Upravljanje marketingom-analiza, planiranje, primjena, kontrola, MATE, Zagreb, 2001.

Dopunska literatura

 • Vranešević, T.: Upravljanje zadovoljstvom klijenata, Golden Marketing, Zagreb, 2000.
 • Dibb, S., L., Pride, W., M., Ferrell, D., G.: Marketing, MATE, Zagreb, 1995.
 • Dvorski, S., Dobrinić, D: Direktni marketing, TIVA-tiskara, Varaždin, 2002.
 • Skupina autora: Marketing, Adverta, Zagreb, 2004.

Slični predmeti

 • Strategic Marketing, Leeds Metropolitan University, UK
 • Advanced Marketing Strategy, Lomdon Business School, UK
 • Marketing Strategy, University of Leeds, UK
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh