FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
Izborni kolegiji

2016/2017

0ECTSa

Doktorski

Poslijediplomski doktorski studij v1.1
Izborni kolegij

Korporacijsko upravljanje u državnim i privatnim organizacijama npp:45220

Engleski naziv

Corporation management in state and private organizations

Cilj kolegija

Upoznati polaznike s temeljnim načelima korporacijskog upravljanja i etičkim načelima koja se primjenjuju u vođenju društveno odgovornih korporacija i državnih ustanova. Korporacijsko upravljanje u privatnim i državnim organizacijama nadilazi sferu financijskog izvješćivanja proširujući odgovornost organizacije na zadovoljavanje interesa svih skupina zainteresiranih sudionika u odlučivanju, uključujući i one iz okružja organizacije.

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • Osnovna načela korporacijskog upravljanja
  Pojam korporacijskog upravljanja. Korporacijsko upravljanje i tržišno natjecanje. Korporacijsko upravljanje u funkciji jačanja konkurentnosti kao čimbenika razvoja. Korporacijsko upravljanje u državnim ustanovama. Teorija agencije i korporacijsko upravljanje.
 • OECD Načela korporacijskog upravljanja
  Povijest OECD-a. Misija OECD-a. Struktura organizacije. OECD strategije za povećanje članova. Važnost OECD-ovih načela korporacijskog upravljanja. Prava dioničara. Jednako postupanje s dioničarima. Uloga interesnih skupina u korporacijskom upravljanju. Objavljivanje i transparentnost. Odgovornost nadzornog odbora.
 • Korporacijsko upravljanje u Republici Hrvatskoj i ostalim tranzicijskim državama
  Problemi modela korporacijskog upravljanja u postprivatizacijskom razdoblju. Temeljni ciljevi projekta. Hrvatski model privatizacije. Korporacijsko upravljanje i razvoj tržišta kapitala. Masovna privatizacija u Hrvatskoj. Privatizacijski investicijski fondovi u hrvatskom modelu korporacijskog upravljanja. Međunarodno korporacijsko upravljanje. Zapadna iskustva s korporacijskim upravljanjem. Glavna obilježja njemačkog sustava korporacijskog upravljanja. Japan. Anglo-Američke zemlje. Privatizacija i korporacijsko upravljanje-primjeri uspješnih zemalja u tranziciji. Standardi korporacijskog upravljanja u Sloveniji. Korporacijsko upravljanje u Sloveniji. Korporacijsko upravljanje u Poljskoj. Korporacijsko upravljanje u Češkoj. Korporacijsko upravljanje u Mađarskoj.
 • Kodeks korporacijskog upravljanja
  Pravno uređenje korporacijskog upravljanja. Nacionalni kodeks. Korporacijski kodeks.
 • Uloga nadzornog odbora u poslovanju poduzeća
  Strategijska uloga i zadaci Odbora. Odbori za reviziju i rad nadzornog odbora u poduzeću. Izbor članova nadzornog odbora. Nagrađivanje vršnog menadžmenta. Odnosi s investitorima. Prava dioničara u hrvatskim poduzećima. Odnosi s upravom.
 • Financije i poslovna uspješnost
  Korporativne financije i nadzor. Poslovno izvješćivanje. Odbor za unutarnju reviziju i nadzor.
 • Holding ili društvo koncerna
  Držanje dionica. Držanje dionica drugih poduzeća. Kontrola poduzeća - više klasa dionica, metode glasovanja, većinsko nasuprot kumulativnom glasovanju, predlaganje kandidata, značajni interes. Prednosti holding odnosa - potreban kapital za kontrolu, izolacija rizika. Nedostaci holding odnosa. Zaštita malih dioničara - proporcionalnost, pravo prvokupa, opća regulativa.
 • Upravljački i izvršni procesi u suvremenom menadžmentu
  Spajanja i akvizicije. Moguće koristi od akvizicije. Cijena akvizicije. Vrednovanje akvizicije
 • Korporacijsko upravljanje u elektroničkom okružju
  Poslovna istraživanja (Business Inteligence)

Slični predmeti

 • University of Durham, Corporate Governance http://www.dur.ac.uk/faculty.handbook/module_description.php?module_code=BUSI3061
 • University of Dartmouth, Corporate Governance http://mba.tuck.dartmouth.edu/ccg/Programs_MBACourses.html
 • Columbia University, Corporate Governance
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh