FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
Izborni kolegiji

2016/2017

0ECTSa

Doktorski

Poslijediplomski doktorski studij v1.1
Izborni kolegij

Strategija organizacijskog oblikovanja npp:45217

Engleski naziv

Strategy of organizational modelling

Cilj kolegija

Svrha je kolegija potaknuti polaznike na strategijski način razmišljanja i razvijati njihovu sposobnost da se u oblikovanju organizacije uoče najvažnije, sveobuhvatne i dugoročne sastavnice. Poslovna strategija upoznaje se kao način trajnog promišljanja o ciljevima i društvenoj odgovornosti poduzeća te kao odabir najprikladnije strukture i najprikladnijih procesa da bi se ti ciljevi ostvarili. Dinamički pristup dijelovima organizacije te njihovim međusobnim odnosima omogućuje modeliranje novih procesa, ali i novog ustroja ako ciljevi poslovne strategije to zahtijevaju. Organizacijsko projektiranje tumači se kao odgovor organizacije na promjene u okružju i u poslovnoj strategiji, a neposredna je pretpostavka i za implementaciju novih informacijskih sustava.

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • Osnove strategijskog menadžmenta
  Pojam strategijskog menadžmenta i recentne teorijske postavke. Korporacijsko upravljanje u državnim i privatnim organizacijama.
 • Postupak strategijskog odlučivanja
  Definiranje potreba organizacije i postavljanje ciljeva. Odabir vrijednosti i kriterija za ocjenu. Stavovi uprave. Vanjski i unutarnji čimbenici koji utječu na poslovnu strategiju. Preoblikovanje organizacijske kulture i poslovne filozofije. Prikaz metoda višekriterijskog odlučivanja.
 • Generiranje strategijskih programa
  Organizacija i rast. Organizacija i stabilnost. Organizacija i udjel na tržištu. Koncentracija. Vertikalna integracija. Diversifikacija. Kombinacija različitih strategija. Poslovna i razvojna politika poduzeća.
 • Formuliranje i implementacija poslovne strategije
  Situacijska analiza. Praksa menadžmenta i korištenje situacijske analize. Sadržaj situacijske analize. Ocjena postignutih rezultata. Situacijska analiza kao SWOT okvir za izbor strategije. Portfeljno planiranje.
 • Teorijske osnove organizacijskog oblikovanja
  Pojam, svrha i ciljevi proučavanja organizacijskog projektiranja. Organizacijske sastavnice. Ljudi, ciljevi, sredstva, pravila, prostor, vrijeme. Konflikti u organizaciji. Organizacijski dijelovi i njihovi odnosi. Organizacijske funkcije i organizacijske jedinice. Vrste organizacijskih struktura. Horizontalna i vertikalna organizacija. Suvremene organizacije. Organizacijski procesi. Upravljanje procesima. Departmentalizacija. Specijalizacija.
 • Organizacijske promjene
  Vanjski i unutarnji čimbenici promjena. Upravljanje promjenama. Organizacijski rast i razvoj. Organizacijska promjena kao projekt. Sudionici projekta organizacijskih promjena. Svrha uvođenja promjene. Usklađivanje strukture i procesa sa ciljevima. Sudionici projekta organizacijskih promjena. Alati organizacijskih promjena. Aplikacija promjene. Promjena i postojeća kultura. Otpori promjenama. Menadžerska potpora promjenama.
 • Unapređivanje organizacije
  Ocjena postojeće organizacije. Prikaz postojeće strukture. Analiza financijske uspješnosti. Prikaz materijalnog tijeka. Prikaz informatičkih tijekova. Stalno poboljšanje (Continuous Improvement). Kvaliteta kao mjerilo promjene. Menadžment totalne kvalitete (Total Quality Management). Six sigma. Uravnoteženo bodovanje (Balanced Scorecard). Upravljanje pomoću ciljeva (Management by Objectives). Primjena organizacijskih sredstava. Microsoft Project.
 • Organizacijske metode i postupci u organizacijskom oblikovanju
  Pojam i načela metodike organizacijskog projektiranja. Raznolikost organizacijskih postupaka. Uspoređivanje s najboljima u grani (Benchmarking). Izdvajanje pomoćnih poslova i integracija s dobavljačima (Outsourcing). Novi pristupi ulaganju u IT. Organizacijske metode i sredstva. Ustrojstveno i poslovno modeliranje. Pogreške u organiziranju.
 • Radikalna promjena poslovanja (Business Process Re-engineering)
  Definicija i sastavnice. Alati za provođenje radikalnih promjena. Analiza i mjerenje učinaka. Uspoređivanje učinaka i ciljeva. Preoblikovanje procesa i aktivnosti. Model poslovne organizacije.
 • Model organizacijskog projektiranja
  Model poduzeća. Različiti tipovi organizacija. Poslovne organizacije. Državna uprava. Neprofitne organizacije. Neprofitne organizacije i njihovo financiranje. Karta za mjerenje. Dekompozicija procesa na aktivnosti. Dekompozicija strukture na organizacijske dijelove, funkcije i podfunkcije. Analiza procesa. Dekompozicija procesa na funkcije i podfunkcije. Pronalaženje sveza među funkcijama i podfunkcijama. Konstrukcija matrice međuovisnosti.
 • Utjecaj informatičke tehnologije na organizacijske promjene
  Zajednice dodanih vrijednosti i metatržišta. Metakapitalizam. Neposredno povezivanje poduzeća (B2B). Upravljanje poslovnim odnosima (Partner relationship management). Utjecaj informacijske tehnologije na organizacijski dizajn. Grafički prikaz informacija.
 • Utjecaj strategijskih saveza na organizacijske promjene
  Strateško povezivanje. Određenje strateških saveza. Globalizacija. Motivi savezništva. Kooperacija poduzeća. Paradoks kooperacije i konkurencije. Internetski savezi. E-partnerstvo. Internetski savezi nasuprot tradicionalnim savezima. Ciljevi Internetskih saveza. Prednosti Internetskih saveza.

Osnovna literatura

 • Buble, M. red.: Strategijski management, Ekonomski fakultet, Split,1997.
 • Mintzberg, H.: Structure in Fives, Designing Effective Organizations, McGill University, 1993.
 • Tipurić,D.; Markulin, G.: Strateški savezi, Sinergija, Zagreb, 2002.

Dopunska literatura

 • Sandoe, Corbitt, Boykin: Enterprise Integration, John Wiley & Sons, New York, 2001.
 • Vives (editor): Corporate Governance, Theoretical & Empirical Perspectives, Cambridge University Press, Boston, 2000.
 • Byars, Rue, Zahra: Strategy in a Changing Environment, Irwin, Chicago 1996.
 • Kilov, H.: Business Models, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002.

Slični predmeti

 • University of North Carolina, Strategic Management http://www.kenan-flagler.unc.edu/Programs/BSBA/Curriculum/major.cfm
 • University of Pennsylvania (Wharton), Global Strategic Management http://mba.wharton.upenn.edu/mba/academics/curriculum/electives.php
 • Stanford University, Strategic Management of Technology and Innovation http://www.gsb.stanford.edu/academics/catalog/index.html#stratman
 • Harvard University, Designing Organizations for Performance http://www.hbs.edu/mba/admin/acs/1370.html
 • Dartmouth College, Designing Organizations http://oracle-www.dartmouth.edu/dart/groucho/tuck_mba_program.syllabus?p_id=DO
 • University of Pennsylvania (Wharton), Organization Design http://www.upenn.edu/registrar/register/mgmt.html
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh