FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
1. semestar

2018/2019

6ECTSa

Specijalistički

Menadžment poslovnih sustava v1.0

Program Obavezan
Menadžment poslovnih sustava MPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Modeliranje poslovnih podataka npp:45851

Engleski naziv

Business Data Modeling

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

  • Značaj poslovnih podataka. Podatak, informacija, upravljanje podacima,
    Značaj poslovnih podataka. Podatak, informacija, upravljanje podacima, upravljanje znanjem. Značaj ažurnosti podataka. Informacija kao roba koja ima svoju vrijednost. Utjecaj informacije na smanjenje organizacijske entropije. Pogled na podatke kroz genetičku definiciju informacijskih sustava. Odnos poslovnih podataka i poslovnih procesa. Tok podataka kao skup poslovnih podataka i koncept modela procesa. Tokovi podataka – veze među poslovnim procesima. Vremenski razmak između stvaranja i korištenja toka podataka – spremište podataka. Analiza tokova podataka. Preoblikovanje poslovnih procesa (Business Process Redesign, Business Process Reengineering) i modeliranje poslovnih podataka (Data Modeling). Podaci u poslovnoj, informacijskoj i tehnološkoj arhitekturi. Značaj podataka u Zachman-ovom okviru za arhitekturu informacijskog sustava. Podaci u piramidi informacijskog inženjeringa J. Martina. Arhitektura podataka u modelu NIST 500-167. Podaci kao dio poslovne tehnologije. Matrica poslovne tehnologije. ANSI/SPARC arhitektura sustava baze podataka. Značaj poslovnih podataka u ANSI/SPARC (American National Standards Committee on Computers and Information Processing / Standards Planning and Requirements Committee) arhitekturi. Tri razine ANSI/SPARC arhitekture: vanjska, konceptualna i unutrašnja razina. Poslovni podaci, model poslovnih podataka, relacijski model, baza podataka. Modeliranje podataka. Funkcijska/procesna perspektiva razvoja organizacijskih /informacijskih sustava. Podatkovna perspektiva razvoja organizacijskih/informacijskih sustava. Funkcijski usmjeren razvoj vs. podatkovno usmjeren razvoj. Analiza poslovnih dokumenata kao nositelja poslovnih podataka. Otkrivanje poslovnih entiteta i njihovih značajki (atributa). Pronalaženje prirodnih poslovnih veza među poslovnim entitetima. Stvaranje poslovnih ERA (Entity-Relatinship-Attribute) modela. Koncepti jakog (nezavisnog) i slabog (zavisnog) poslovnog entiteta. Identificirajuće i neidentificirajuće veze među entitetima. Poslovno značenje veza jedan – više (1:M), više – više (M:M). Generalizacija poslovnih entiteta. Prirodno prevođenje ERA modela u relacijski model. Meta podaci. Meta model modela podataka – riznica CASE (Computer Aided Software Engineering) alata. Metoda životnog ciklusa poslovnog dokumenta. Metamodeliranje životnog ciklusa dokumenta. Modeliranje podataka koji su rezultat primjene raznorodnih metoda. Meta modeli različitih metoda. Primjena CASE alata u modeliranju podataka. Različite notacije u modelima podataka: informacijski inženjering, IDEF1X, …). Struktura CASE alata za potporu modeliranju podataka. Forward Engineering – kreiranje relacijskih shema u odabranom SUBP (sustav za upravljanje bazom podataka) iz modela podataka. Reverse Engineering – Kreiranje modela podataka iz postojećih relacijskih shema nekog SUBP. Analiza riznice CASE alata za potporu modeliranju poslovnih podataka.

Osnovna literatura

  • Thomas A. Bruce: Designing Quality Databases with IDEF1X Information Models, Dorset House Publishing, 1992.

Dopunska literatura

  • John Carlis, Joseph Maguire: Mastering Data Modeling: A User-Driven Approach, Addison-Wesley Professional, 2000.
  • Dobrović Ž., Brumec J., Tomičić-Pupek K.: Designing the Document Management System: Metamodeling Approach, 16th International Conference on Information and Intelligent Systems – IIS 2005, Varaždin, p.211-220.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh