FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
1. semestar

2018/2019

9ECTSa

Specijalistički

Menadžment poslovnih sustava v1.0

Program Obavezan
Menadžment poslovnih sustava MPS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Menadžment poslovnih sustava npp:45477

Engleski naziv

Business Systems Management

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

  • Uvod: Pojam, svrha i ciljevi menadžmenta poslovnih sustava. Razvoj menadžmenta poslovnih sustava.
    Uvod: Pojam, svrha i ciljevi menadžmenta poslovnih sustava. Razvoj menadžmenta poslovnih sustava. Poslovni sustav: profitne i neprofitne organizacije, javna uprava. Veličina poduzeća kao organizacijski čimbenik Malo i srednje poduzeće i poduzetništvo: Malo i srednje poduzeće u gospodarstvu (Povijesna geneza. Pojam malog i srednjeg poduzeća. Oblici malog i srednjeg poduzeća. Razvijenost malog i srednjeg poduzeća. Prednosti i slabosti malog i srednjeg poduzeća. Perspektive malog i srednjeg poduzeća). Poduzetnik (Definiranje poduzetnika i poduzetništva. Tipovi poduzetništva. Razvitak poduzetništva. Poduzetnik. Budućnost poduzetništva). Poduzetničke alternative: Novi posao (Odabir proizvoda odnosno usluge). Kupnja poduzeća (Motivi prodaje poduzeća. Vrednovanje poduzeća. Određivanje cijene. Pregovori o cijeni i zaključivanje ugovora). Franšizing (Povijest i definicija franšize. Vrste franšiznih sistema. Izbor franšize). Obiteljska poduzeća (Jedinstvenost obiteljskog biznisa. Uloga i odnosi u obitelji. Proces sukcesije). Izumi i poduzetnik. Vođenje malog i srednjeg poduzeća. Poslovanje malog poduzeća: Činitelji poslovanja (Prirodni resursi. Rad. Kapital.). Kombiniranje činitelja poslovanja (Aspekti kombiniranja činitelja poslovanja. Zakonitosti kombiniranja činitelja poslovanja.). Proces poslovanja (Istraživanje i razvoj. Nabava. Prodaja.) Rezultati poslovanja (Prihodi. Rashodi. Dobitak. Gubitak.). Mjerila uspješnosti poslovanja (Pokazatelji profitabilnosti. Pokazatelji likvidnosti. Pokazatelji financijske poluge. Pokazatelji aktivnosti. Pokazatelji investiranja). Velika poduzeća – korporacije. Odnos vlasnika i profesionalnih menadžera. Poslovna strategija: oblikovanje i implementacija. Organizacijska kultura. Organizacijske strukture. Menadžment kao poslovna funkcija (Menadžment i menadžeri. Funkcije menadžmenta. Aktivnosti i uloge menadžera. Menadžerske metode, vještine i postupci. Upravljanje vremenom Menadžment kao znanost, vještina ili profesija). Pojam i funkcije vođenja poduzeća. Planiranje (Pojam, sadržaj i etape planiranja. Poduzetničke strategije. Postavljanje ciljeva. Izrada poslovnog plana.). Organiziranje (organizacijsko planiranje. Oblik poduzeća. Mreže malih i srednjih poduzeća. Virtualno poduzeće). Kadroviranje (regrutiranje i selekcija kadrova. Formiranje vodećeg tima. Politika plaća. Radni odnosi.) Vođenje ( Vodstvo. Stilovi vodstva. Poduzetnik kao vođa. Motiviranje. Komuniciranje.). Kontroliranje (proces kontroliranja. Izbor proizvoda. Izbor lokacije. Metode kontrole. Upravljanje zalihama. Informacijski sistem.).

Osnovna literatura

  • Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Vokić Pološki, N.: Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
  • Buble, M. (urednik): Strateški menadžment, Sinergija, Zagreb, 2005.
  • Buble, M.: Management, Ekonomski fakultet, Split, 2000.
  • Longenecker, G.J., Moore, W.C.: Small Business Management, Eighth edition, South- western Publishing Co., Cincinnati, 1991.

Dopunska literatura

  • Mugler, J.: Betriebwirtschaftslehre der Klein und Mittelbetriebe, Springer- Verlag, Wien, 1993.
  • Siropolis, C.N.: Menadžment malog poduzeća, Četvrto izdanje, Mate, Zagreb, 1995.
  • Weihrich, H., Koontz, H.: Menadžment, Mate, Zagreb, 1994.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh