FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
Izborni kolegiji

2019/2020

5ECTSa

Specijalistički

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba v1.0

Program Obavezan
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba IROSD Ne
Izborni kolegij

Upravljanje informacijskim resursima npp:45865

Engleski naziv

Information Resources Management

Cilj kolegija

Informacije su osnovni resurs svakog poslovnog sustava pa je stoga potrebno ovim resursom upravljati. S obzirom da se upravljanje temelji na ICT, između ova dva fokusa postoji snažna interakcija. Organizacija upravljanja informacijskim resursima složena je menadžerska i praktična zadaća, čije rješenje zahtjeva svoje koncepte, metode i tehnike. S druge strane, visoka ulaganja u ICT kao infrastrukturu upravljanja informacijskim resursima, najčešće rezultiraju nedovoljno uspješnim rezultatima, a često i promašajima. Zato ova nova disciplina ima za cilj postići učinkovito i djelotvorno upravljanje informacijskim resursima putem adekvatne primjene suvremene ICT. Cilj kolegija jest upoznati polaznike s njenim temeljnim idejama, trendovima, područjima i metodama, te ukazati na značaj i potrebu njene primjene u praksi.

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • Informacije kao strateški poslovni resurs
  Definicija i identifikacija informacijske imovine. Poslovna vrijednost informacijskih resursa (IR) i utjecaj na konkurentnost i gospodarski rast. Korelacija između IR, intelektualnog kapitala i gospodarskog rasta. Obilježja informacijskog ili postindustrijskog društva–promjene u strukturi rada, poslovanje bazirano na znanju, poduzetništvu i IT te promjene u kompetenijama zaposlenika. Upravljanje IR-om kao znanstvena disciplina i praksa.
 • Informacijska tehnologija kao infrastruktura upravljanja informacijskim resursima
  Modeli primjene i mjerenja uspješnosti IT u upravljanju informacijskim resursima. Analize relevantnih studija o niskim učincima ulaganja u IT. Prikaz programa Standish i OASIG, studija Thorpa, Strassmana, McLeana, Lucasa, Kreamera, MTI, PIIT i neka naša iskustva. Zaključci o uzrocima niske učinkovitosti primjene informatike te načini prevladavanja problema. Upravljanje razvojem zrelosti primjene informatike (ITIM- IT Infrastructure Management, ITSM-IT Service Management, IT Governance).
 • Razvoj kompetencija u upravljanju IR
  Opći model razvoja profesija za informacijsko društvo. Informacijska i računalska zanimanja. Politika EU na ovom području. Profesionalni i pridruženi informatičari. Povezivanje potreba tržišta, izobrazbe i razvoja karijere informacijskih radnika. Modeli razvoja informatičkih zanimanja (ISM, SFIA, P-CMM) i izobrazbe korisnika (ECDL i dr.). Razvoj kurikuluma po IRMA i drugim modelima i praktički aspekti razvoja kompetencija u ovom području.
 • Usklađivanje potreba poslovnog sustava i informacijskih resursa
  Analize tipičnih problemskih situacija. Značaj i modeli povezivanja PS-a i IS-a. Koncepti i modeli ovog usklađivanja – povezivanje strateškim planiranjem, primjena lanca vrijednosti, Enterprise pristup, portfolio pristup itd. Mjerenja usklađenosti potreba PS-a i razvijenosti IS-a. Upravljanje razvojem zrelosti IS-a. Primjena koncepta CoBIT (Control of Objectives of IT and Related Technology) kao načina povezivanja PS-a i IS-a.
 • Sigurnost informacijskih resursa
  Informacijski resursi kao poslovna imovina. Prijetnje, ranjivosti i moguće posljedice. Politika informacijske sigurnosti. Procjene rizika informacijske sigurnosti – pregled kvantitativnih i kvalitativnih metoda i njihove (BS7799-3, NIST, GAO, FMEA). Primjena normi ISO 17799/27001:2005 kao osnove razvoja i primjene cjelovitih sustava sigurnosti informacija.
 • Informacijski resursi i upravljanje kontinuitetom poslovanja
  Značaj razvoja sustava za upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCM- Business Continuity Management). Principi BCM-a. Norme za uspostavu BCM-a. Analize utjecaja neželjenih događaja na poslovanje i informacijske resurse. Određivanje kritičnih poslovnih procesa. Razvoj svijesti o BCM-u i implementacija BCM programa. Testiranje, provjere i održavanje BCM-a. Programska oprema za potporu razvoju BCM-a.
 • Vođenje projekata razvoja informacijskih sustava
  Značaj vođenja projekata u upravljanju informacijskim rizicima. Procesi, metode (PMI, Prince) i područja vođenja projekata (veze, vrijeme, troškovi, kvaliteta, kadrovi, komunikacije, upravljanje problemina i projektnim rizicima, nabava, promjene u projektu). Životni ciklus i kriteriji složenosti projekta, projektni tim, dokumentacija.
 • Upravljanje investicijama i troškovima razvoja i funkcioniranja IS-a
  Potreba za mjerenjem učinaka investicija i troškova IT. Pregled metoda. Upravljanje rizicima investicija u IT. Identifikacija i nadzor IS troškova. Definiranje financijskog odnosa korisnici-informatika, SLA ugovori.
 • Kontrola i audit IS-a
  Značaj kontrole i audita IS-a, vanjska i interna kontrola, norme i metode. Pristup ISACA (Information System Audit and Control Association). Određivanje prioritetnih područja, razine i načini provedbe kontrole i audita IS-a. Audit domene organizacije i upravljanja IR-om, domene razvoja i akvizicije IS-a. Audit procesiranja i potpore IS-u. Audit samo nekih područja IS-a.
 • Modeliranje odgovornosti za IR
  Razvoj RACI matrica za uspostavu sustava odgovornosti. Definiranje odgovornosti uprave, menadžmenta i informatičke funkcije. Procesi informatičke funkcije, njihovo strukturiranje i dekompozicija. Upravljanje infrastrukturom, informatičkom funkcijom, razvojem IS-a i potporom korisnicima. Strategije outsourcinga. Upravljanje sigurnošću i kvalitetom IS-a.
 • Potrebna ICT infrastruktura na razini države
  Analize pristupa u drugim zemljama. Obveze države u upravljanju informacijskim resursima i pretpostavke učinkovite primjene informatike – zakonodavstvo, telekomunikacijska infrastruktura, normizacija, informacijska sigurnost, stimuliranje potpore ICT sektoru, zaštita intelektualnog vlasništva u ICT sektoru, sadržaji i usluge (e-državna uprava, e-pravosuđe, e-zdravstvo, e-obrazovanje, e-poslovanje i dr.).

Osnovna literatura

 • Krakar Z.: Upravljanje informacijskim sustavima, Pisani materijali za predavanje na web-u Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, 2005.
 • Prezentacije s predavanja dostupni preko web-a putem Moodle-a.

Dopunska literatura

 • COBIT, Management Guidelines, COBIT Steering Committee and the IT Governance and the IT Governance InstituteTM, 2004., www.isaca.com
 • Khosrow-Pour,M.,: Journal of od Information Technology Cases, ISBN:1548-17717.
 • Lucas, H.C., Jr.: Information technology and the productivity paradox, Oxford university press, 2001.
 • Panian, Ž.: Kontrola i revizija informacijskih sustava, Sinergija, Zagreb, 2001.
 • Remenyi, D., Money, A., Sherwood, M.: The effective measurement and management of IT Costs and benefits, Butterworth – Heinemann, Oxford, 2002.
 • Strassmann, P.A.: Information Productivity, The information economics press; 1999.
 • Tallon, P.: Investigation the Relationship between Strategic Alignment and IT Business Value, Idea Group Publishing, 2004.
 • Tan,F.B.,:Journal of Global Information Management, ISBN:1062-7373, E-ISSN:1533-7995.
 • Thorp, J., DMR's center for strategic leadership: The Information Paradox, McGraw-Hill, 2003.

Slični predmeti

 • State University of Florida, Information Resources Management, www.fldav.org/academia_programs_academic_program_review
 • The Information Resources Management College, Advanced Management Program, Information Resources Management, www.ndu.edu/IRMC/prog_crs1.htm
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh