FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
Izborni kolegiji

2019/2020

5ECTSa

Specijalistički

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba v1.0

Program Obavezan
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba IROSD Ne
Izborni kolegij

Mjerenje organizacijskih performansi npp:45861

Engleski naziv

Organizational Performance Measurement

Cilj kolegija

U današnje informacijsko doba, učinkovito upravljanje organizacijama zahtijeva pristupe različite od tradicionalnog strateškog planiranja karakterističnog za uspješne organizacije industrijskog doba. Misija organizacije određuje razlog njenog postojanja, dok vizija opisuje organizaciju u budućnosti. Konkretizacijom vizije menadžment definira strateške ciljeve koje u određenom vremenskom periodu organizacija mora postići. Procjenom spremnosti za ostvarenje pojedinog strateškog cilja, dobivaju se strategije, aktivnosti i ciljevi koje pojedine organizacijske razine moraju postići. Sukladno metodi uravnoteženih bodovnih tablica (Balanced Scorecard), vrši se upravljanje organizacijom na temelju mjerenja pristupa ciljevima. Sve što menadžment mora znati, da bi organizaciju odveo u vremenu prema viziji, jest koliko je, u svakom trenutku, daleko od postavljenih ciljeva. Ova informacija se može dobiti iz jedinstvenog informacijskog sustava koji daje potporu mjerenju performansi na svim organizacijskim razinama. Polaznici će dobiti znanja potrebna za razvoj elemenata misije, vizije, strateških ciljeva, strategija, i mjera. Isto tako će se upoznati sa strukturom i načinom izrade plana mjerenja performansi, kao i sa potrebnom informatičkom potporom mjerenju performansi.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Tri organizacijska dokumenta
  Strateški plan organizacije kao izvor organizacijskih ciljeva. Strateški plan razvoja informacijskog sustava koji treba dati potporu ostvarenju organizacijskih ciljeva. Plan mjerenja performansi koji omogućava menadžmentu da u svakom trenutku, zahvaljujući informacijskom sustavu, vidi koliko je organizacija daleko od svojih ciljeva. Usklađen razvoj ovih dokumenata kao preduvjet upravljanju mjerenjem performansi.
 • Osnovni koncepti mjerenja performansi
  Sustavni prikaz organizacije u okruženju. Ulaz – proces – rezultat – ishod (input-process-output-outcome). Razlozi za uvođenje mjerenja performansi: kontinuirano upravljanje organizacijom i fokusirana programska evaluacija. Sintaksa i semantika organizacijskih ciljeva. Kontinuum strateškog upravljanja. Organizacijska misija. Razvoj misije. Organizacijska vizija. Odnos vizije i strateških ciljeva.
 • Razvoj modela upravljanja mjerenjem performansi
  Osnove metode uravnoteženih bodovnih tablica (Balanced Scorecard). Razvoj modela upravljanja mjerenjem performansi po metodi Balanced Scorecard (model BSC). Tablica razrade strateških ciljeva. SWOT analiza – izvor strategija. Aktivnosti za implementaciju strategija. Ciljevi aktivnosti. Nositelji organizacijskih ciljeva. Smještanje ciljeva na perspektive modela BSC: financije, korisnici, interni procesi i učenje i rast. Perspektive modela BSC za privatni i javni sektor. Lanci uzroka i posljedica ciljeva – strateške mape.
 • Mjerni instrumenti modela BSC
  Odnos ciljeva i mjera. Iznos mjere kao pokazatelj ostvarenja cilja. Struktura mjernog instrumenta: oznaka mjere, naziv mjere, vrsta mjere, način mjerenja, granične vrijednosti, koeficijenti utjecaja. Tablica razrade mjera. Lanac uzroka i posljedica mjera. Mjere izvođenja (performance/leading measures) i mjere ishoda (lagging measures). Izračunavanje iznosa mjera.
 • Kaskadiranje ciljeva i mjera
  Dekompozicija strateških ciljeva. Strateške mape ciljeva. Taktičke mape ciljeva. Ciljevi i organizacijski oblici. Klasifikacijska matrica ciljeva. Postupak kaskadiranja ciljeva. Lanci uzroka i posljedica taktičkih ciljeva.
 • Operativna uporaba modela BSC
  Uvođenje modela BSC kao sustava upravljanja organizacijom. Ključne uloge u korištenju modela BSC: vlasnik, menadžer, dizajner modela BSC, administrator modela BSC, administrator baze podataka (BP). Verifikacija i validacija modela BSC.
 • Alati za potporu mjerenju organizacijskih performansi
  Softverski alati koji daju potporu mjerenju organizacijskih performansi. Struktura repozitorija CASE alata za razvoj modela BSC. Način uporabe CASE alata za razvoj modela BSC.

Osnovna literatura

 • R.S..Kaplan, D.P.Norton: Using the Balanced Scorecard as a Strategic management System, Harvard Business Review, 1996.
 • R.S.Kaplan, D.P.Norton: The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, 1996.
 • R.S. Kaplan, D.P.Norton, The Strategy-Focused Organizations, Harvard Business School Press, 2001.

Dopunska literatura

 • R.S. Kaplan, D.P.Norton: Strategy Maps, Harvard Business School Press, 2004.
 • Paul R. Niven: Balanced Scorecard: Step-by-Step, John Wiley & Sons, Inc., 2002.
 • Penić S., Dobrović Ž., Repač Z.: %22Balanced Scorecard – Implementation inSmall and Medium SizeD Enterprises%22, 16th International Conference on Information and Intelligent Systems – IIS 2005, Varaždin, p.203-210.
 • Dobrović, Ž.: “Strategijsko planiranje, poslovna i informacijska arhitektura, Zbornik radova savjetovanja CASE 12, Opatija 2000.

Slični predmeti

 • Measuring Results of Organizational Performace, National defense University, http://www.ndu.edu/irmc/programs/amp.html
 • Performance Measurement Module, Dept. of Management Science, University of. Strathclyde, Glasgow, http://www.som.cranfield.ac.uk/
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh