FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
Izborni kolegiji

2018/2019

5ECTSa

Specijalistički

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba v1.0

Program Obavezan
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba IROSD Ne
Izborni kolegij

Poslovna strategija i politika npp:45859

Engleski naziv

Business Strategy and Policy

Cilj kolegija

Poslovna strategija, jasno i poticajno oblikovana, preduvjet je uspješnog djelovanja poslovnih organizacija kao i organizacija u javnoj upravi. Definiranje poslovne strategije najodgovorniji je zadatak vršnih menadžera u vlasničkom i profesionalnom ili izvršnom dijelu složenog menadžerskog procesa. Polaznici će tijekom ovog kolegija naučiti kako definirati poslovnu strategiju u društveno odgovornim organizacijama te kako uspostaviti mehanizme čuvanja interesa svih pojedinaca i organizacija koje pripadaju u skupinu stakeholders (svi zainteresirani za djelovanje i za rezultate organizacije). Teoretske spoznaje primijeniti će se na više studija slučajeva, a praktične vještine upotpuniti će se korištenjem suvremenih alata za poslovne analize i prognoze. Stečena znanja osposobit će polaznike za razvojni i istraživački rad na oblikovanju suvremenih organizacija, strategijsko planiranje razvoja i uvođenja suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije te konzultantski rad na unapređenju poslovne izvrsnosti u gospodarstvu, državnoj upravi i javnim službama.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

  • Osnove strategijskog menadžmenta
    Pojam strategijskog menadžmenta i srodni pojmovi. Strategija. Misija. Ciljevi. Procesi u strategijskom menadžmentu.
  • OECD načela upravljanja poduzećem
    Prava dioničara. Jednaki tretman dioničara. Uloga različitih subjekata u upravljanju poduzećem. Objelodanjivanje podataka. Odgovornost upravljača. Kodeks korporacijskog upravljanja poduzećem.
  • Postupak strategijskog odlučivanja
    Definiranje potreba organizacije i postavljanje ciljeva. Odabir vrijednosti i kriterija za ocjenu. Stavovi uprave. Financije za strategijsko odlučivanje.
  • Vanjski i unutarnji čimbenici koji utječu na poslovnu strategiju
    SWOT analiza. Porterove generičke strategije.
  • Generiranje strategijskih programa
    Organizacija i rast, stabilnost ili dezinvestiranje. Organizacija i udjel na tržištu. Koncentracija. Vertikalna integracija. Diverzifikacija. Troškovne prednosti. Kombinacija različitih strategija.
  • Odabir poslovne strategije
    Metode i postupci u odabiru. Sustavi za potporu odlučivanju i njihova primjena u odabiru poslovne strategije.
  • Implementacija poslovne strategije
    Preoblikovanje organizacijske kulture i poslovne filozofije. Prilagođavanje organizacijske strukture poslovnoj strategiji. Poslovne funkcije i poslovna strategija. Procesni reinženjering.
  • Kontrola poslovne strategije
    Financijska kontrola. Revizija. Nefinancijska kontrola. Napuštanje postojeće strategije i uvođenje nove.
  • Pojedinac u ulozi strategijskog menadžera
    Unutarnja odgovornost i zadatci. Vanjska odgovornost i uloga predstavnika. Kreativnost i sposobnost prezentacije ideja. Društvena odgovornost i upravljačka etika.

Osnovna literatura

  • Buble, M. (redaktor): Strateški menadžment, Sinergija, Zagreb, 2005.
  • Tipurić, D.: Nadzorni odbor i korporativno upravljanje, Sinergija, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

  • Ali, P. and Gregoriou, G. N. (editors): International Corporate Governance After Sarbanes-Oxley, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2006.
  • Whellen, T. L. i Hunger, D.J.: Strategic Management and Business Policy, 9th ed., Prentice Hall, 2004.
  • Buble, M.: Menadžment, Ekonomski fakultet Split, Split, 2006.

Slični predmeti

  • University of Bristol, MSc in Strategic Management, kolegij Business Strategy, http://www.bristol.ac.uk/prospectus/postgraduate/2007/prog_details/SSLF/297
  • University of Illinois, College of Business, Doctoral Program, kolegij Strategic Management, http://www.business.uiuc.edu/ba/areas/strategy/detail.asp?PageID=47
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh