FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
Izborni kolegiji

2018/2019

5ECTSa

Specijalistički

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba v1.0

Program Obavezan
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba IROSD Ne
Izborni kolegij

Strateško planiranje informacijskih sustava npp:45858

Engleski naziv

Strategic Planning of Information Systems

Cilj kolegija

Izgradnja novog informacijskog sustava složeni je poduhvat, koji često ne donosi očekivane učinke (tzv. informatički paradoks). Greške u početnim fazama razvoja najskuplje su i teško se ispravljaju. Zbog toga se razvoj novog IS-a mora povezati s misijom, vizijom i strateškim planom razvoja poduzeća kao cjeline, osmisliti preustroj poslovnih procesa, anticipirati potencijale suvremenih ICT i optimalizirati način njihove primjene, a uspješnost upotrebe informacijskih tehnologija mjeriti poboljšanjem uspješnosti poduzeća kao cjeline. Studenti će najprije naučiti kako prepoznati strategiju organizacije i modelirati poslovne procese koji će omogućiti provedbu te strategije, a zatim primijeniti odgovarajuće metode i tehnike za oblikovanje plana razvoja takvog informacijskog sustava koji će na optimalan način podržati postavljenu strategiju. Posebna pažnja posvetiti će se temama kao što su preustroj poslovnog sustava (Business Process Reengineering- BPR), pojedinim koracima metodike SPIS (strateško planiranje informacijskih sustava; Strategic Planning of Information Systems), planiranju i mjerenju učinaka novog informacijskog sustava te ulozi poslovodstva u strateškom planiranju razvoja i uvođenju novog IS-a.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Poslovna strategija i informacijski sustav
  Pojam strategije i strateškog planiranja. Organizacija kao višerazinski i cilju usmjeren sustav. Definicija strateškog planiranja informacijskog sustava na osnovu njegove genetičke definicije. Utjecaj poslovne strategije na razvoj IS-a i odabir informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Čimbenici poslovne strategije i njihovo korištenje za strateško planiranje IS-a
 • Informacijske tehnologije i poslovni sustav
  Procjena ovisnosti poduzeća o ICT («BCG matrica»). Utjecaj suvremenih ICT na oblikovanje poslovne strategije (specijalizacija, poslovno povezivanje, nove djelatnosti, outsourcing). Razvoj poduzeća u budućnosti, posebno s aspekta suvremenih komunikacijskih i mobilnih tehnologija (globalizacija poslovanja, virtuelno poduzeće, “Cybercorp”). Procjena potencijala budućih ICT.
 • Preustroj poslovnih procesa (BPR)
  Načela preustroja (usmjerenje prema kupcima, procesno promišljanje, upotreba referentnih znanja, upravljanje promjenama, ...). CASE-alati i BPR. Studij slučaja.
 • Metode strateškog planiranja informacijskih sustava (SPIS)
  Earl-ov model planiranja IS-a. SWOT analiza, BCG matrica, 5F model, Value Chain, BSP analiza, simulacija poslovnog sustava, analiza kritičnih faktora uspjeha po Rockart-u, Ends-Means analiza.
 • Mjerenje uspješnosti upotrebe suvremenih ICT
  Mjerenje performansi organizacije i njezinog IS-a. Troškovi djelovanja na temelju analize aktivnosti (Activity Based Costing-ABC). Uravnoteženi sustav mjerenja uspješnosti (Balanced Scorecard-BSC) i strateške mape za IT područje. Veza strateškog planiranja poslovanja, IS-a i mjerenja uspješnosti.
 • Metodika SPIS
  Ciljevi i rezultati strateškog planiranja IS-a. Formalizacija problema strateškog planiranja. Epistemologija SPIS-a. Faze i koraci provedbe SPIS-a. Uvjeti za primjenu i snaga pojedinih metoda. Scenarij provedbe SPIS-a. Primjeri uspješnih projekata.
 • Optimalizacija informacijskog sustava
  Čimbenici neizvjesnosti izgradnje novog informacijskog sustava. Kriteriji za ocjenu učinkovitosti ISa. Izbor i formalizacija ciljnih funkcija za optimizaciju projekta izgradnje složenih informacijskih sustava. Matematički aparat za optimizaciju vremena izgradnje i povrata uloženih sredstava. Optimizacija strukture složenog IS-a (afinitetna analiza, genetički algoritmi i dr.). Optimizacija informacijskog sustava istraživanjem na simulacijskim modelima (ARIS). Studij slučaja.
 • Uloga poslovodstva u strateškom planiranju IS-a
  Pregled faktora o kojima zavisi uspješnost primjene suvremeni ICT prema istraživanjima više autora. Poslovodstvo i izazovi novih ICT. Upravljanje informacijskim resursima. Procjena strateške prednosti koja se može ostvariti korištenjem suvremenih ICT.

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni na: http://www.foi.hr/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/SPIS
 • Brumec J., Vrček N.: Strategic Planning of Information Systems-A Survey of Methodology, Journal of Computing and Information Technology – CIT 10, 2002, 3 pp 225-231.
 • Ward J., Peppard J.: Strategic Planning for Information Systems, John Wiley, New York 2002.

Dopunska literatura

 • Robson W.: Strategic Management & Information Systems, Pitman Publishing, London 1997.
 • Boar B.: The Art of Strategic Planning for Information Technology, John Wiley, New York 2001.
 • Časopisi: The Journal of Strategic Information Systems Journal of Information Systems Management

Slični predmeti

 • The University of Texas at Austin, McComb School of Business, kolegij Strategic Information Technology Management, http://www.mccombs.utexas.edu/dept/msis/courses
 • The University of Manchester, School of Computer Science, kolegij IT Systems and Strategy, http://www.cs.manchester.ac.uk
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh