FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
Izborni kolegiji

2019/2020

6ECTSa

Specijalistički

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba v1.0

Program Obavezan
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba IROSD Ne
Izborni kolegij

Projektiranje poslovnih procesa npp:45850

Engleski naziv

Business Processes Design

Cilj kolegija

Poslovni procesi, podržani suvremenim ICT, su danas u središtu pozornosti poslovnih ljudi i znanstvenika koji se bave oblikovanjem, postavljanjem i vođenjem suvremenih organizacija. Projekti unapređenja poslovne izvrsnosti obuhvaćaju široki skup predložaka, metoda i tehnika poznatih kao business process improvement (BPI), business process reenginering (BPR) te business process modelling ili business process management (BPM). Zajednička svojstva svih tih metoda je modeliranje poslovnih procesa i procjenjivanje učinaka na organizaciju, prije nego se pristupa njihovoj provedbi. Polaznici će tijekom ovog kolegija naučiti kako modelirati poslovne procese, polazeći od misije, vizije i ciljeva organizacije i anticipirajući potencijale suvremenih ICT, te kako primijeniti metode BPR-a i BPM-a za postizanje poslovne izvrsnosti. Usvajanjem koncepta metamodeliranja polaznici će naučiti analizirati problemsku domenu s više razine apstrakcije, što će im omogućiti novi pristup u znanstvenom i istraživačkom radu. Teoretske spoznaje primijeniti će se na više studija slučajeva, a praktične vještine upotpuniti će se korištenjem suvremenih alata za računalom podržano modeliranje poslovnih procesa. Stečena znanja će osposobiti polaznike za razvojni i istraživački rad na oblikovanju suvremenih organizacija, strateško planiranje razvoja informacijskog sustava i uvođenja suvremenih ICT te konzultantski rad na unapređenju poslovne izvrsnosti u gospodarstvu, državnoj upravi i javnim službama.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Razlozi za promjenu i unapređenje poslovnih procesa
  Poslovni i tehnološki razlozi. Reakcija organizacije na zahtjev za promjenama poslovnih procesa preispitivanjem misije, vizije, ciljeva, sustava vrijednosti, načina upravljanja, pristupa poslu, organizacijskog ustroja, radnih mjesta, vještina i znanja zaposlenih, IS-a itd.
 • Načela modeliranja poslovnih procesa
  Odgovor na promjene uvjeta, povećanje učinkovitosti organizacije, jasnoća i preglednost postupaka, cjelovitost, iterativnost, povezivanje s okolinom, povećanje znanja i trajnost. Nepromjenljivost procesa i promjenljivost poslovne tehnologije.
 • Generalizirani model organizacije
  Organizacija kao višerazinski i samoorganizirajući sustav. Tipovi organizacija (profitne, uslužne, javne, upravne...). Ostala svojstva modernih organizacija. Organizacije i globalizacija. Osnovni procesi i generički modeli za najčešće tipove organizacija.
 • Osnovne metode i tehnike modeliranja poslovnih procesa
  Pojam i vrste poslovnih procesa i tokova. Osnovni čimbenici modela: proces, aktivnost, tok, resurs, radno mjesto, organizacijska jedinica. Poslovna pravila. Standardi za BPM. Modeliranje tokova rada (Workflow Modelling).
 • Napredne tehnike modeliranja poslovnih procesa
  Modeliranje složenih procesa. Povezivanje procesa u poslovnu tehnologiju (Enterprise Modeling). Zachman-ov model. Formalne metode za opis procesa. Primjena Petri-jevih mreža i simulacije u BPM. Modeliranje zasnovano na znanju. Alati za računalom podržano modeliranje Animirani modeli procesa.
 • Verifikacija i evaluacija modela poslovnih procesa
  Metode i tehnike prikupljanja znanja za modeliranje procesa. Formalna kontrola korektnosti modela. Metode za procjenu učinaka unapređenja. Priprema za provedbu promjena u realnu organizaciju.
 • Referentni modeli
  Analiza referentnih modela iz više područja industrije, državne uprave i javnih službi. Usporedba poslovne tehnologije istraživane organizacije s najboljima u području (Benchmarking). Analiza razlike poslovnih procesa u istraživanoj organizaciji i referentnom modelu (gap analysis). Organizacija i korištenje riznice poslovnih procesa. ARIS arhitektura i referentni modeli za BPM.
 • Metamodeliranje
  Ontologija organizacije i metamodeliranje. Metamodeliranje vs. semantičko modeliranje. Modeliranje problemskih domena. Riznica znanja o problemskoj domeni i njezin značaj. Uloga metamodeliranja u standardizaciji domene. Različite semantike istih metamodela.
 • Provedba preustroja poslovnih procesa
  Dokumentiranje poslovne tehnologije. CASE-alati za potporu provedbi BPR-a. Načela preustroja (usmjerenje prema kupcima, procesno promišljanje, upotreba referentnih znanja, upravljanje promjenama, ...). Uloga poslovodstva i poslovnih stručnjaka u modeliranju poslovnih procesa i provedbi preustroja. Strateška procjena vjerojatnosti uspjeha u provedbi preustroja poslovnih procesa.

Osnovna literatura

 • Ould M. A.: Business Process Management: A Rigorous Approach, Meghan Kiffer Press, Tampa, FL USA, 2005.

Dopunska literatura

 • Smith, H.,Fingar, P.: Business Process Management – the Third Wave Meghan Kiffer Press, Tampa, FL USA, 2003.
 • Ould M. A.: Business Process: Modelling and Analysis for Re-Engineering, John Wiley&Sons, Chichester 1995.
 • Van der Aalst W., Desel J., Oberweis A. (ed.): Business Process Management-Models, Techniques and Empirical Studies, Pitman Publishing, London 1997.
 • T. Clark, A. Evans, P. Sammut, J.Willans, Applied Metamodelling: A Foundation for Language Driven Development, Xactim 2004.

Slični predmeti

 • Auburn University, kolegij Business Process Modeling, http://www.watermarklearning.com/courseDetail.html?NAME=BusProcMod
 • Carnegy Mellon University, M.S. program Information System Management, kolegij Business Process Modeling, http://ism.cmu.edu/Full-Time/Program/courseDesc.asp?95-774
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh