FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
Izborni kolegiji

2018/2019

6ECTSa

Specijalistički

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba v1.0

Program Obavezan
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba IROSD Ne
Izborni kolegij

Znanost i umijeće suvremenog upravljanja npp:45849

Engleski naziv

Science and Art of Contemporary Management

Cilj kolegija

Većina poslovnih i informatičkih projekata ne propada zbog stručnih znanja nego zbog nepoznavanja znanosti i umijeća suvremenog menadžmenta. Cilj predmeta je omogućiti polaznicima shvaćanje i uvid u najnovije teorijske i praktične koncepcije upravljanja ljudima, timovima, organizacijama i projektima. Kroz analizu slučajeva, primjenom testova samoprocjene i procjene, kroz raspravu i izradu seminarskih radova polaznici će osvijestiti vlastite vještine, znanja i talente suvremenog upravljanja te njihovu primjenu u svakodnevnom poslovnom i informatičkom okruženju. Studenti će naučiti glavne „meke“ i „tvrde“ vještine modernog poslovnog i projektnog menadžmenta, u rasponu od sposobnosti vođenja preko upravljanja pobjedničkim timovima do upravljanja kreativnošću i načela emotivne inteligencije.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Pojam i teorija poslovnog upravljanja
  Što je suvremeni menadžment i poslovno upravljanje. Po čemu se razlikuju vođe od menadžera. Što je MBA, a što MBI. Osnovne ideje upravljanja pojedincima, skupinama i organizacijama. Tradicionalni i suvremeni menadžeri. Vještine, znanja i talenti. Upravljanje intelektualnim kapitalom kompanije i projektnog tima. Mentalni modeli suvremenog upravljanja.
 • Moderni leadership
  Model uspješnog vođenja. Harmony-based leadership kao koncept i prototip modernog vođenja u poslovnom i informatičkom okruženju. Leadership %22prema unutra%22 - rad na sebi . Leadership %22prema van%22 - rad na svojem timu. Vježbanje temeljnih osobina suvremenog lidera. Analiza primjera teorija i pristupa uspješnih vođa u poslovnoj, političkoj, a posebno u informacijskokomunikacijskoj industriji.
 • Kako izgraditi pobjednički tim
  Razlikovanje radne skupine i tima. Faze nastanka i razvoja timova. Razumijevanje suštine timskog rada i timskih uloga na primjerima raznih modela. Sagledavanje i rješavanje problema u timskom radu. Fleksibilnost i prilagodljivost članova tima. Uspješno komuniciranje u timu. Vođenje pobjedničkog tima. Prilagodba tima različitim izazovima okruženja. Faze razvoja pobjedničkog tima (orijentacija, konfuzija, akcija, uspjeh).
 • Sustav vrijednosti i organizacijska kultura modernog upravljanja
  Mentalni modeli uspješnog sustava vrijednosti kompanije. Kultura učenja. Kultura emotivne inteligencije. Kultura vođenja. Kultura odnosa prema klijentu (CRM). Kultura proaktivnosti (ambicija, pobjednički mentalitet). Kultura timskog rada. Kultura „businessinga“. Kaizen kultura. Kultura intelektualnog kapitala.
 • Inventivno upravljanje
  Inovacija i kreativnost. Upravljanje inovacijama i kreativnim aktivnostima. Konvergentno, divergentno, lateralno i vertikalno mišljenje, intuitivno i racionalno odlučivanje. Tehnike individualne i skupne aktivnosti poticanja kreativnosti. Stvaranje poticajnog okruženja za inovacije. Otklanjanje barijera i blokada u upravljanju kreativnošću.

Osnovna literatura

 • Srića V., „Inventivni menadžer u 100 lekcija“, Znanje, Zagreb, 2003.
 • Srića V. „Biblija modernog vođe“, Delfin i Znanje, Zagreb, 2004.

Slični predmeti

 • Georgia State University, Robinson College of Business, kolegij Management, Innovation Management, http://www2,cis.gsu.edu/cis/program/syllabus/graduate
 • The University of Texas at Austin, McComb School of Business , kolegij Principles of Management, http://www.mccombs.utexas.edu/dept/msis/courses
 • University of Newcastle, Faculty of Business and Law, kolegij Management, http://ccdb.newcastle.edu.au
 • The University of Manchester, School of Computer Science, kolegij IT Management, http://www.cs.manchester.ac.uk
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh