FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
Izborni kolegiji

2014/2015

5ECTSa

Specijalistički

Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava v1.0

Program Obavezan
Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava USRIS Ne
Izborni kolegij

Sigurnost informacija o okolišu npp:45901

Engleski naziv

Environment Information Security

Cilj kolegija

Razlog potrebe dostizanja odgovarajuće informacijske sigurnosti jest skup specifičnih zahtjeva, kao što su: sigurnost povjerljivih informacija, sigurnost javnih informacija, mogućnosti konfuzijskog dezinformiranja, parainformiranja, pseudo informiranja itd. Samo kao mala ilustracija ovog skupa zahtjeva može se navesti primjer obveze istovremenog zadovoljenja potrebe informiranja javnosti o djelovanju neke tvrtke čija je djelatnost opasna za širi okoliš (slučajevi Aarhus, Kiev, …), ali i istovremeno zaštite njenih poslovnih i tehnoloških informacija, čija je sigurnost ugrožena ovom obvezom. Dakle, problem je kako istovremeno osigurati i zaštititi javne informacije. Upoznati polaznike s ovom novim obavezama o dostavljanja informacija javnosti i nadležnim institucijama, te kako u takvim uvjetima osigurati zaštitu poslovnih i tehnoloških informacija • razumijevanje sustava otvorenosti informacija do najšire javnosti i njenog značaja. Dva su osnovna razloga pri tome: Prvi jest činjenica da javnost ima pravo znati što i kako ispušta pojedini zagađivač i drugi jest da države, a time i pojedina postrojenja imaju pravo koristiti samo strogo određeni dio prirodnih resursa (kvote stakleničkih plinova vezane za klimatske promjene), • poznavanje i primjena standarda, metoda, tehnika i alata koji se koriste u dostavljanju informacija javnosti i nadležnim institucijama (nacionalnim, lokalnim, EU, sekretarijatima pojedinih konvencija,....) • analiza i prepoznavanje postojećih obaveza, koje su u pravilu prenesene u nacionalno zakonodavstvo na osnovi preuzetih međunarodnih obaveza, kao i načina postupne izgradnje sustava dostave i zaštite informacija, • sinteza i prezentacija programa uvođenja dostave informacija od staren javnih institucija i uprave, te privrednih subjekata, • vrednovanje uspješnosti uspostavljenog sustava dostave podataka, zadovoljstva šire javnosti i zaštite poslovnih tajni.

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • Globalni i lokalni problemi zaštite okoliša. Mogući scenariji budućeg razvoja: Scenarij – prednost o
  Globalni i lokalni problemi zaštite okoliša. Mogući scenariji budućeg razvoja: Scenarij – prednost održivom razvoju, Scenarij – prednost tržišnim mehanizmima, Scenarij – prednost sigurnosti i Scenarij – prednost političkim mehanizmima (4th Global Environment Outlook, GEO-4, UNEP). Što su to ekološke informacije – informacije iz područja okoliša. Zašto su one značajne za širu javnost i u sklopu međunarodne podjele odgovornosti
 • Pregled najvažnijih nacionalnih i međunarodnih obaveza, vrsti informacija koje se moraju dostavljati
  Pregled najvažnijih nacionalnih i međunarodnih obaveza, vrsti informacija koje se moraju dostavljati, načinu i važnosti (vidi prilog).
 • Direktiva vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996. u vezi s integriranim sprečavanjem i nadzorom zagađenja
  Direktiva vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996. u vezi s integriranim sprečavanjem i nadzorom zagađenja – IPPC- značaj za velike instalacije;
 • Kako komunicirati s tražiocima informacija? Kako se pripremiti za suradnju s javnošću? Mogućnost pr
  Kako komunicirati s tražiocima informacija? Kako se pripremiti za suradnju s javnošću? Mogućnost pregovaranja; zaštita intelektualnog vlasništva
 • Priprema informacija: kako ispuniti obaveze ali i zaštiti poslovnu tajnu

Osnovna literatura

 • Strateški dokumenti 1. 5. i 6. program zaštite okoliša EU 2. Nacionalni plan djelovanja za okoliš RH 3. Nacionalni program RH za približavanje Europskoj uniji 4. Handbook of the Implementation of EU Legislation, Commission of EC 5. Guide to the Approximation of European Union Environmental Legislation, Commission of EC
 • Nacionalno zakonodavstvo iz područja okoliša, zraka, voda, otpada: 1. Zakon o zaštiti okoliša, Narodne novine 82/94, 128/99 2. Pravilnik o katastru emisije u okoliš, Narodne novine 36/96 3. Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša, Narodne novine 74/99, 79/99 4. Plan intervencija u zaštiti okoliša, Narodne novine 82/99, 86/99 i 12/01 5. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš, Narodne novine 59/00, 136/04, 85/06 6. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03) i mnogi drugi
 • Međunarodne konvencije i protokoli: 1. Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Espoo 1991.) Objavljena je u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' (dalje u tekstu) NN – MU br. 6/96., stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 10. rujna 1997. 2. Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata (Helsinki 1992.)Objavljena je u NN-MU 7/99., stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 19. travnja 2000., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 10/01. 3. Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja (Kijev 2003.)Republika Hrvatska potpisala je Protokol 2003. 4. Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša Međunarodni ugovori br. 1/07 Nije stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Rio de Janairo 1992.) Objavljena je u NN-MU br. 2/96., stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. srpnja 1996. 6. Kyoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Kyoto 1999.) Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1999. 7. Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (Geneva 1979.)Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93. 8. Protokol o postojanim organskim onečišćavalima uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. godine (Aarhus 1998.)Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1998. 9. Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. (Goeteborg 1999.) Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1999. 10. Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača (Beč 1985.) Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93. 11. Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (Montreal 1987.) Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93. 12. Stockholmska Konvencija o postojanim organskim onečišćavalima (Stockholm 2001.) Republika Hrvatska potpisala je Konvencije 2001. 13. Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja kopnenim izvorima i aktivnostima (Sirakuza 1996.) Republika Hrvatska potpisala je Protokol. 14. Konvencija o nadzoru preko graničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Basel 1992.) Objavljena je u NN-MU br 3/94, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. kolovoza 1994.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh