FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
Izborni kolegiji

2014/2015

5ECTSa

Specijalistički

Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava v1.0

Program Obavezan
Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava USRIS Ne
Izborni kolegij

Obrambeni IS npp:45899

Engleski naziv

Defense Information Systems

Cilj kolegija

Upoznati polaznike s načinom funkcioniranja obrambenih organizacija, te načelima izgradnje njihovih informacijskih sustava, od kojih mnoge preuzimaju i privatne organizacije. Ishodi učenja i savladavanja ovog predmeta su: • razumijevanje obrambenih organizacija kao posebnih klasa organizacija, te njihovih procesa na razini odlučivanja upravljanja i izvođenja. Razumijevanje informacijskih potreba ovih organizacija, te njihovih informacijskih sustava. • poznavanje i primjena metoda razvoja obrambenih informacijskih sustava, na primjerima odabranih organizacija koje imaju karakteristike obrambenih organizacija • izvođenje analiza odabranog slučaja obrambene organizacije s ciljem modeliranja njenih procesa i poslovnih podataka, kao metoda koje se koriste u izgradnji obrambenih informacijskih sustava.

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • Administrativne obrambene organizacije. Vojne organizacije.
  Administrativne obrambene organizacije. Vojne organizacije. Načela funkcioniranja obrambenih organizacija. Procesi na razini odlučivanja, upravljanja i izvođenja. Standardni operativni postupci. Vojno odlučivanje. Namjenski organizirane snage i njihovo funkcioniranje. Definicija Command and Control (C2) sustava. Ljudski čimbenik. Informacija u C2 sustavima. C2 infrastruktura. Command (zapovijedanje) kao primarno ljudska aktivnost. Control (kontrola) kao proces uz potporu suvremenih informacijskih tehnologija. Command – vještina i znanost, Control – znanost i vještina. Uloga zapovjednika u C2 sustavima. Nesigurnost, vrijeme i ritam operacija kao čimbenici C2 sustava.
 • Command Control Communications Computers and Intelligence (C4I) kao globalni sustavi.
  Command Control Communications Computers and Intelligence (C4I) kao globalni sustavi. Koncept migracije i integracije taktičkih podatkovnih sustava, komunikacijskih sustava i sigurnosnih informacijskih sustava kroz vojnu hijerarhiju. Strateška, operativna i taktička razina C4I sustava. Arhitektura C4I sustava. Zajedničko IT operativno okruženje bojnog polja. Slanje, primanje, obrada, filtriranje, pohranjivanje i prikazivanje podataka neophodnih za donošenje odluke.
 • Obrambeni sustavi kao organizacijski sustavi s više stanja funkcioniranja.
  Obrambeni sustavi kao organizacijski sustavi s više stanja funkcioniranja. Stanje obrambenog organizacijskog sustava. Model procesa stanja. Model podataka stanja. Prostor stanja obrambenih organizacijskih sustava. Koncept događaja koji mijenja stanje obrambenih organizacija. Sintaksa i semantika događaja. Obrambeni sustavi kao klasa organizacijskih sustava s vremenski promjenjivim funkcijama. Dinamička klasifikacija obrambenih sustava. Dinamika obrambenih organizacijskih sustava. Objektni pristup analizi obrambenih organizacijskih sustava. Procesi stanja i procesi događaja. Meta model metode konačnog automata. Modeliranje sintakse i semantike događaja. Meta model metode dinamičke analize obrambenih organizacijskih sustava.
 • Informacijski sustavi u administrativnim obrambenim organizacijama. Vojni informacijski sustavi.
  Informacijski sustavi u administrativnim obrambenim organizacijama. Vojni informacijski sustavi. Obrambeni informacijski sustavi kao dio obrambenih organizacijskih sustava. Mjesto obrambenih informacijskih sustava u prostoru genetičke taksonomije informacijskih sustava. Genetičko taksonomski redovi pojedinih obrambenih informacijskih sustava. Procjena složenosti obrambenih informacijskih sustava.
 • Model procesa obrambenih informacijskih sustava. Stanja obrambenih informacijskih sustava.
  Model procesa obrambenih informacijskih sustava. Stanja obrambenih informacijskih sustava. Meta model dijagrama toka podataka. Model procesa stanja sustava. Proširenje meta modela dijagrama toka podataka. Modeli procesa različitih stanja obrambenih organizacija. Vezivanje modela procesa različitih stanja u jedinstveni model procesa. Povezivanje meta modela strukturne analize sustava i dinamičke analize sustava.

Osnovna literatura

 • Brumec J., Dušak V, Vrček N.: Strateško planiranje i razvoj obrambenih informacijskih sustava, Projekt MORH – FOI, 2002.
 • Builder C., Bankes S.: Command Concepts – A Theory Derived from the Practice of Command and Control, National Defense research Institute, 1999.
 • Dobrović Ž. Metode razvoja i projektiranja informacijskih sustava za objektne sustave s vremenski promjenjivim funkcijama, Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 1998.
 • Nejat I., Evrendilek, C: Planning and Architectural design of Modern Command Control Communications and Information Systems, Kluwer Academic Publishers, 1997.

Dopunska literatura

 • Dobrović Ž. :Formal Description of Organizations with Time Changeable Functions: Additional Method in the Analysis Phase of Information Systems Development. Proceedings of the 13th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2002,Varaždin, Croatia, 2002.
 • Vienneau, R.L.: A REVIEW OF FORMAL METHODS, U.S. DoD, Data & Analysis Center for Software, 1996.
 • U.S. NIST (National Institute of Standards and Technology), DISA (Defense Information Systems Agency): INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING (IDEF0), Federal Information Processing Standards, Publication 183, 1993.
 • U.S. NIST (National Institute of Standards and Technology), DISA (Defense Information Systems Agency): INTEGRATION DEFINITION FOR INFORMATION MODELING (IDEF1X), Federal Information Processing Standards, Publication 184, 1993.
 • U.S. DoD, IAC (Information Analysis Center): A STATE OF THE ART REPORT: SOFTWARE DESIGN METHODS, 1997.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh