FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

4ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Trgovačko pravo npp:46655

Engleski naziv

Commercial Law

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u kolegij.
  Cilj i svrha prava. Predmet trgovačkog prava. Hrvatsko i međunarodno gospodarsko pravo. Osnovni pojmovi o državi i pravu. Pravna osoba. Pravna norma i pravna sposobnost.
 • Uvod u trgovačko pravo.
  Definicija trgovačkog prava. Razgraničenje od gospodarskog (privrednog) prava, pojavni oblici vođenja posla.
 • Pomorsko pravo.
  Osnove pomorskog prava. Izvršavanje i zaštita prava.
 • Subjekti trgovačkog prava.
  Temeljni pojmovi koji se odnose na sve subjekte trgovačkog prava, javno trgovačko društvo, definicija i značajke komanditnog društva, tajnog društva i gospodarskog interesnog udruženja.
 • Institucije.
  Trgovački sudovi. Hrvatska agencija za nadzor vrijednosnih papira. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Državni zavod za patente. Hrvatska trgovačka komora. Udruge.
 • Dioničko društvo.
  Definicija i temeljna obilježja dioničkog društva - osnivanje, dionice, pravni odnosi društva i dioničara, obveze i zabrane, uporaba dobiti, tijela dioničkog društva.
 • Društvo s ograničenom odgovornošću.
  Definicija i temeljna obilježja društva s ograničenom odgovornošću, statusne promjene, temeljni pojmovi koji se odnose na sve ugovore, kao što su: ponuda i prihvat, promjene i prestanak obveznih odnosa, zastara.
 • Ugovorno pravo.
  Tipovi ugovora i ugovorne obveze. Najčešći i najvažniji ugovori trgovačkog prava kao što su: ugovor o prodaji, ugovor o zamjeni, ugovor o zajmu i kreditu, ugovor o zakupu i najmu, ugovor o trgovačkom zastupanju, ugovor o posredovanju, ugovor o djelu, ugovor o ostavi, ugovor o uskladištenju, ugovor o licenciji, ugovor o franšizi.
 • Značajke vrijednosnih papira.
  Bitne značajke vrijednosnih papira: mjenice, čeka, obveznice i zadužnice.
 • Praksa u Hrvatskoj.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Seminarska nastava pratit će izvođenje sadržaja na predavanjima.

Osnovna literatura

 • Gorenc, V. Osnove trgovačkog prava. Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • Mlikotin-Tomić, D. Pravo međunarodne trgovine. Školska knjiga, Zagreb, 1999.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Vojković Goran Predavanje 4 5 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh