FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
5. semestar

2013/2014

5ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Kvantitativni menadžment npp:50961

Engleski naziv

Quantitative Management

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznati studente s mogućnostima kvantitativne analize jednostavnijih poslovnih problema koji spadaju u domenu odgovornosti polaznika koji završi ovaj studij.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja programa

 • Primijeniti koncepte poduzetništva i poduzetnog djelovanja kako unutar postojećih poslovnih subjekata tako i u okviru pokretanja vlastitih poduzetničkih poduhvataPrimijeniti koncepte poduzetništva i poduzetnog djelovanja kako unutar postojećih poslovnih subjekata tako i u okviru pokretanja vlastitih poduzetničkih poduhvata
 • Primijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odlukaPrimijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odluka
 • Vrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaVrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet
  Uvod u predmet i objašnjenje načina rada
 • Analiza isplativosti ulaganja:
  Analiza isplativosti ulaganja: osnovne metode i pokazatelji isplativosti ulaganja Period povrata, Stopa povrata, Sadašnja vrijednost , Interna stopa rentabilnosti. Definicije ovih pojmova, izračunavanje njihovih vrijednosti u konkretnim slučajevima, način na koji se koriste kod donošenja odluke o ulaganju. Postupke za računanje vrijednosti navedenih pokazatelja potrebno je znati provesti u tabličnom kalkulatoru EXCEL. Također je potrebno znati ih primijeniti uz pomoć kalkulatora na jednostavnijim primjerima. Studenti trebaju znati koristiti EXCEL funkcije PMT (anuitet), NPV (sadašnja vrijednost) i IRR (interna stopa rentabilnosti). Studenti također trebaju znati provoditi analizu «što-ako» na tabličnim modelima pomoću EXCEL alata GOAL SEEK.
 • Analiza osjetljivosti:
  Analiza osjetljivosti: osnovne metode i alati za analizu osjetljivosti ; podatkovne tablice s jednim i više parametara, Scenario Manger, Goal Seek, Sensit (jedan input-jedan output, više inputa – više outputa). Korištenje ovih alata na konkretnim primjerima razvijenim u EXCEL-u. Interpretacija rezultata i njihovo korištenje u analizi odluka.
 • Određivanje prioriteta i rangiranje:
  Određivanje prioriteta i rangiranje: određivanje prioriteta na temelju usporedbi u parovima, rangiranje na temelju ocjena članova grupe, rangiranje na temelju rangova koje daju članovi grupe. Određivanje prioriteta na temelju uspoređivanja u parovima u konkretnom slučaju kada je poznato više alternativnih rješenja nekog problema i kada su određeni kriteriji za njihov izbor (evaluaciju). Određivanje prioriteta na temelju usporedbi u parovima približnim računanjem svojstvenih vrijednosti i komponenata svojstvenog vektora.
 • Prognoziranje:
  Prognoziranje: metode prognoziranja na vremenskim nizovima; metoda pomičnih prosjeka, metoda eksponencijalnog glađenja, prognoziranje na podacima s trendom umetanjem krivulje trenda. Razvoj prognoze primjenom navedenih metoda, okolnosti u kojima se primjenjuje pojedina od navedenih metoda.
 • Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti;
  Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti; osnovna pravila za odlučivanje u uvjetima nesigurnosti: Waldovo pravilo, Hurwiczovo, Savageovo, Laplaceovo, Očekivana vrijednost. Primijena navedenih pravila u jednostavnijim primjerima, razumjevanje okolnosti u kojima se primjenjuje pojedina od navedenih metoda.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe:
  Gotovo sve vježbe izvode se uz pomoć tabličnog kalkulatora EXCEL. Primjeri se daju u obliku studije slučaja sa svrhom da studenti prepoznaju podatke bitne za analizu problema i izradu njegovog kvantitativnog modela. Za uspješno savladavanje programa vježbi nužno je poznavanje EXCELa na razini razvijanja financijskih modela, poznavanja posebnih financijskih funkcija, posebnih alata i vizualizacije informacija pomoću grafova i tablica.

Osnovna literatura

 • Predavanja i vježbe na LMS sustavu,
 • korisnički priručnici za EXCEL po izboru.

Dopunska literatura

 • Ragsdale, C.T.; Spreadsheet Modeling and Decision Analysis Course. Technology, Inc., Cambridge, 1995.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hunjak Tihomir Predavanje 15 2 1
Munđar Dušan Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 15.11.2019.
Opis: u 16:00 Zabok
Prijava do: 12.11.2019. 23:59
Odjava do: 14.11.2019. 11:59
redovni rok
Datum: 20.11.2019.
Opis: u 16:00 Sisak
Prijava do: 17.11.2019. 23:59
Odjava do: 19.11.2019. 11:59
Izvanredni rok
Datum: 26.11.2019.
Vrijeme: 16:00
Napomena:
Izvanredni rok
Datum: 21.04.2020.
Vrijeme: 16:00
Napomena:
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh