FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
Izborni kolegiji

2013/2014

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Poslovni njemački jezik 3 npp:37321

Engleski naziv

Business German 3

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Sadržaj predavanja

 • Pojam i važnost menadžmenta
  Definicija menadžmenta. Uloge menadžmenta. Uloga teorije i prakse u menadžmentu. Međunarodni menadžment.
 • Funkcije menadžmenta
  Planiranje. Organiziranje.
 • Funkcije menadžmenta
  Upravljanje ljudskim potencijalima. Zapošljavanje, etičke norme, sigurnost na poslu, sindikalno udruživanje. Motivacija i vođenje. Kontroliranje.
 • Menadžerske vještine. Menadžerski stilovi.
  Autokratski, demokratski.
 • Kvalitete uspješnog menadžera. Menadžer u poslovnoj hijerarhiji kompanije.
  Nazivi radnih mjesta i hijerarhija.
 • Upravni menadžment
  Nadzorni odbor. Izvršni menadžment. Uprava.
 • Nagrađivanje uspješnog menadžmenta
 • Veza menadžmenta s vanjskim okruženjem
  Društvena odgovornost.
 • Menadžeri i poslovna etika
  Etika u različitim kulturološkim okružjima.
 • globalne internacionalne kompanije i međunarodni menadžment
  Oblici interakcije ugovor o licenci, zajednički pothvat, osnivanje vlastitih podružnica i ogranaka.
 • Kulturne razlike
  Osobni kontakti distanca, familijarnost, obraćanje imenom ili prezimenom, pozdravljanje, fizički kontakt, geste, poslovni ručkovi, pokloni, odijevanje.
 • Kulturni stereotipi i menadžment
  Stereotipi pomoć ili otežavanje poslovnih veza. Razlike koje proizlaze iz zemljopisnih, klimatskih, povijesnih, religijskih, političkih, socijalnih i ekonomskih različitosti.
 • Menadžerski informacijski sustav (MIS)
  Pojam i karakteristike MIS-a. Struktura MIS-a.
 • Žene menadžeri
  Karakteristike žena menadžera. Stav prema ženama u poslovnim organizacijama. Diskriminacija.
 • Poduzetništvo
  Definicija i karakteristike poduzetnika i poduzetništva.
 • Menadžeri vs poduzetnici
 • Restrukturiranje poduzeća
  Fuzioniranje poduzeća. Mjerenje uspješnosti. Preuzimanje uprave nad kompanijom.
 • Mito i korupcija. Pranje novca.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V., Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V., S. Stublić: Geschäftsbriefe auf Deutsch, Školska knjiga, Zagreb, 1995., 28 stranica + disketa
 • Šimunić, V., Divjak Z., Deutsch für Informatiker, Informator, Zagreb, 1992.
 • Medić, I., Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

 • Jakić, B., Hurm, A., Hrvatskonjemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Uroić, M., Hurm, A., Njemačkohrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Rittgasser, S., Rittgasser, J., Njemačko-hrvatski računalni rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S., Rittgasser, J., Hrvatsko-njemački računalni rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 • Voss, A., Das große PC-Lexikon, 2001/2002, Data Becker, Düsseldorf, 2001.
 • Izbor tekstova iz znanstveno-stručnih publikacija na njemačkom jeziku
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Šimunić Vesna Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh