FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
Izborni kolegiji

2014/2015

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Poslovni njemački jezik 2 npp:37319

Engleski naziv

Business German 2

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • PRIMJENA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU
  Utjecaj informacijske tehnologije na učinkovitost poduzeća. Poboljšanje komunikacije u poduzeću primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
 • INFORMACIJSKI SUSTAVI U PODUZEĆU
  Uloga informacijskog sustava u poslovanju poduzeća. Načela planiranja i izgradnje informacijskog sustava u poduzeću. Informacijski sustavi u malim, srednjim i velikim poduzećima. MARKETING I ELEMENTI MARKETINGA (proizvod, prodaja i distribucija, cijena i promocija). Istraživanje tržišta. Međusobna veza između funkcije prodaje i marketinga. Marketing kao filozofija poslovanja. Organizacija marketing
 • OSNOVE KOMUNIKACIJE U PROMOCIJI I MARKETINGU
  Upravljanje promocijom. Proces upravljanja promocijom, promotivni miks, oglašavanje, proces oglašavanja, vrste oglašavanja.
 • PRODAJNA KOMUNIKACIJA.
  Priprema prodajne komunikacije. Faze prodajne komunikacije. Informiranje i prezentiranje proizvoda.
 • ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA U ORGANIZACIJI
  Elektronički uređaji za komunikaciju. Sinkrona i asinkrona komunikacija. Sastanci posredstvom Interneta i sustavi za suradnju.
 • INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA
  Verbalna i neverbalna komunikacija. Činitelji prikladnosti poslovne verbalne komunikacije. Neverbalne poruke u poslovnom komuniciranju.
 • PRIPREMA I DRŽANJE PREZENTACIJE.
  Organizacija pripreme . Načela pripreme sadržaja. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava.
 • PREGOVARANJE, POSLOVNI PREGOVORI
  Priprema pregovora. Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike pregovora.
 • ODRŽAVANJE PREDAVANJA
  vođenje rasprave nakon predavanja i analiza predavanja s jezičnog, retoričkog i stručnog stajališta.
 • ORGANIZACIJA I TIJEK STRUČNIH SKUPOVA NA NJEMAČKOM JEZIKU
  Osnovni nazivi i pojmovi. organizacijske pripreme , pozivi i obavijesti., prijava za sudjelovanje, tijek sastanka, aktivno sudjelovanje na sastanku.
 • PROCESI PODUČAVANJA I UČENJA NA DALJINU
  Tehnologije: multimedija, web, mobilne tehnologije, klasične tehnologije.
 • TELEKONFERENCIJA I VIDEOKONFERENCIJA
  Prednosti i nedostatci.
 • OSOBITOSTI MORFOLOGIJE I SINTAKSE STRUČNOG JEZIKA.
  Pisanje sažetaka na njemačkom jeziku .Sadržajna analiza izvornog teksta. Gramatičko-semantička analiza sažetka sličnog sadržaja koju su izradili izvorni govornici, .pisanje sažetka, kritička analiza sažetka i skupna dorada predložene verzije. Osnovna načela pisanja sažetka.
 • PISANJE STRUČNIH ČLANAKA I REFERATA NA NJEMAČKOM JEZIKU
  gramatičko-leksička i semantička analiza izvornih stranih tekstova s istom ili sličnom temom. Ispisivanje i prikupljanje novijeg stručnog nazivlja . Upotreba kratica i akronima. Tipični frazeološki izrazi. Oblikovanje teksta. Skupno razmatranje pojedine verzije i njeno poboljšanje i dorada.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V., Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V., S. Stublić: Geschäftsbriefe auf Deutsch, Školska knjiga, Zagreb, 1995., 28 stranica + disketa.
 • Šimunić, V., Divjak Z., Deutsch für Informatiker, Informator, Zagreb, 1992.
 • Medić, I., Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

 • Jakić, B., Hurm, A., Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Uroić, M., Hurm, A., Njemačkohrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S., Rittgasser, J., Njemačko-hrvatski računalni rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S., Rittgasser, J., Hrvatsko-njemački računalni rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 • Voss, A., Das große PC-Lexikon, 2001/2002, Data Becker, Düsseldorf, 2001.
 • Izbor tekstova iz znanstveno-stručnih publikacija na njemačkom jeziku.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh