FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
Izborni kolegiji

2013/2014

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Računovodstvo malih i srednjih poduzeća npp:37315

Engleski naziv

Accounting in Small and Medium Enterprises

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • OSNOVNA OBILJEŽJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
  OSNOVNA OBILJEŽJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA. Kriteriji za određivanje veličine poduzeća. Značaj malih i srednjih poduzeća u ukupnom nacionalnom gospodarstvu. Pravni oblici organiziranja malih i srednjih poduzeća. Organizacijska struktura. Upravljačka i vlasnička struktura. Informacijski zahtjevi. Izvori informacija za potrebe upravljanja i odlučivanja.
 • RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV MALIH PODUZEĆA
  RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV MALIH PODUZEĆA. Osnovna obilježja. Osnovni poslovni procesi. Knjigovodstvene isprave. Poslovne knjige. Metode obrade podataka. Jednostavno vs. dvostavno knjigovodstvo. Okvir financijskog izvještavanja za mala i srednja poduzeća. Standardi financijskog izvještavanja za mala i srednja poduzeća. Izvještaji za interne korisnike. Izvještaji za eksterne korisnike. Porezna bilanca. Utjecaj razvoja IT na računovodstvo malih poduzeća. Virtualno računovodstvo.
 • RAČUNOVODSTVENE POLITIKE MALIH PODUZEĆA
  RAČUNOVODSTVENE POLITIKE MALIH PODUZEĆA. Pojam i uloga računovodstvenih politika u malim i srednjim poduzećima. Kriteriji izbora. Računovodstvena načela i standardi. Zakonski okvir. Odgovornost za izbor i primjenu računovodstvenih politika. Najznačajnija područja primjene. Utjecaj odabranih politika na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća. Porezni aspekt izbora računovodstvenih politika u malim i srednjim poduzećima.
 • ULOGA RAČUNOVODSTVENIH SERVISA U OSIGURANJU INFORMACIJSKE PODLOGE
  ULOGA RAČUNOVODSTVENIH SERVISA U OSIGURANJU INFORMACIJSKE PODLOGE. Prava i obveze korisnika računovodstvenih usluga. Prava i obveze računovodstvenih servisa. Ugovori između servisa i klijenta. Uvjeti za osnivanje servisa. Edukacija zaposlenika. Računovodstveni servis kao objekt računovodstvenog informacijskog sustava. Nadzor nad poslovanjem servisa. Uloga strukovnih organizacija u razvoju računovodstva za mala i srednja poduzeća.
 • RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNIH DJELATNOSTI
  RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNIH DJELATNOSTI. Specifičnost računovodstva obrtnika. Osnivanje i završetak obrta. Obrtnici u sustavu poreza na dohodak. Obrtnici u sustavu poreza na dobit. Knjigovodstvene isprave. Poslovne knjige. Metode obrade podataka Zakonski okvir financijskog izvještavanja.. Porezni izvještaji. Godišnji izvještaj/završni račun. Računovodstvo ostalih slobodnih zanimanja.
 • NADZOR NAD POSLOVANJEM MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
  NADZOR NAD POSLOVANJEM MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA. Vrste nadzora. Interni vs. eksterni nadzor. Nosioci nadzora. Uloga poreznih propisa u praćenju i kontroli poslovanja malih i srednjih poduzeća. Ostali propisi. Kaznene odredbe. Odgovornost za točnost i pouzdanost računovodstvenih informacija.

Osnovna literatura

 • Grupa autora: Poslovanje obrtnika, HZRIF, Zagreb, 2004.
 • Financial Reporting Standard for Smaller Entities, Accountancy, January, 1998.

Dopunska literatura

 • K. Žager, B. Ramljak: Potreba i iskustva drugih zemalja u razvoju računovodstva malih i srednjih poduzeća, zbornik radova sa XXXVII simpozij HRIF, Pula, svibanj, 2002
 • B. Ramljak: Računovodstvene politike malih poduzeća, doktroska disertacija, Ekonomski fakultet u Splitu, Split, 1998.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh