FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
4. semestar

2013/2014

7ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Financijske institucije i tržišta npp:37307

Engleski naziv

Financial Institutions and Markets

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • FINANCIJSKI SUSTAV
  Definiranje i funkcije. Ponuda i potražnja na financijskom tržištu. Financijska imovina i instrumenti. Izravno financiranje i financijsko posredovanje. Komparativna analiza financijskih sustava. Europsko tržište financijskih usluga.
 • REGULACIJA FINANCIJSKOG SEKTORA
  Razlozi posebne regulacije. Regulatorna tijela i nadzorne institucije. Regulatorno uređenje financijskog sustava, reguliranje segmenata tržišta, institucija i tijela, prudencijalna regulacija. De(re)regulacija.
 • FINANCIJSKE INSTITUCIJE
  Monetarne i financijske institucije. Središnje bankarstvo. Struktura financijskih institucija. Depozitne i nedepozitne, banke i nebankovne institucije. Konkurencija.
 • POSLOVNE BANKE
  Teorija i definiranje. Razvoj bankarstva. Vrste banaka. Tradicionalna i suvremena banka. Poslovne aktivnosti. Izvori sredstava i plasmani. Troškovi, rizici i cijene bankovnog posredovanja. Komparativni pregled bankovnih sustava. Internacionalno bankarstvo.
 • NEBANKOVNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE
  Zajedničke karakteristike. Štedne depozitne institucije. Ugovorne štedne institucije: mirovinski fondovi i osiguravateljne institucije. Investicijski fondovi. Korporacijske, investicijske banke i investicijsko bankarstvo. Specijalizirane državne institucije, međunarodne i ostale financijske institucije.
 • FINANCIJSKA TRŽIŠTA
  Definiranja, struktura i ekonomske funkcije. Primarna i sekundarna, tržišta zadužnica i equity tržišta, nacionalna i internacionalna, izvedena tržišta. Novčano tržište. Tržište kapitala. Posebnosti hipotekarnog tržišta. Tržište državnih vrijednosnica. Devizno tržište. Eurotržište i off shore tržišta. Burza vrijednosnica. OTC tržišta. Odrednice vrijednosti, prinosa i rizika.
 • BANKOVNI POSLOVI
  Bilanca banke. Poslovi mobilizacije sredstava. Plasmani. Kreditni poslovi. Investicije banaka. Posrednički, izvanbilančni poslovi. Bankovne procedure. Financiranje posebnih namjena. Kreditno poslovanje s inozemstvom.
 • DOMAĆI I MEĐUNARODNI PLATNI PROMET
  Gospodarske funkcije. Sustavi, načini i oblici plaćanja. Sustav plaćanja EU. Domaća plaćanja. Međunarodni platni promet. Vrijednosni papiri u platnom prometu.
 • HRVATSKI FINANCIJSKI SUSTAV
  Struktura financijskog sektora. Bankovni sektor. Sanacije i restrukturiranja. Stambene štedionice, štednokreditne zadruge, osiguravateljne institucije, mirovinski i investicijski fondovi, ostale institucije. Tržište vrijednosnica. Prilagodba modelu Europske unije.
 • SUVREMENE PROMJENE U FINANCIJAMA
  Uzroci i posljedice promjena. De(re)regulacija, informatička revolucija, internacionalizacija i integracija financijskih tržišta, sekuritizacija aktive, disintermedijacija Financijske inovacije, novi rizici i instrumenti zaštite.

Osnovna literatura

 • Madura, J., Financial markets and institutions, Thomson, Mason, Ohio, 2004.
 • Leko, V., Financijske institucije i tržišta, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • Kidwell, D.S. i dr., Financial institutions, markets and money, Willey, N.Y., 2003.
 • Miller, R.L., Vanhoose, D.D., Moderni novac i bankarstvo, MATE, Zagreb, 1997.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh