FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
3. semestar

2013/2014

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Veleprodajno i maloprodajno poslovanje npp:37303

Engleski naziv

Wholesale and Retail Business

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • ULOGA I CILJEVI TRGOVINE I TRGOVAČKOG POSLOVANJA U GOSPODARSTVU ZEMLJE
  Definicija trgovine. Trgovina u razvoju gospodarstva zemlje. Subjekti robnog prometa. Obilježja trgovine na veliko i trgovine na malo. Mogući opravci razvoja trgovine, poduzeća i institucije.
 • MARKETINŠKA KONCEPCIJA POSLOVANJA I STRATEGIJA KANALA DISTRIBUCIJE
  Definicija i određivanje opsega tržišta u veleprodaji i maloprodaji (klasifikacija, trendovi, zapošljavanje). Promjene na tržištu i odabir ciljnih skupina. Mogući načini konkuriranja (cjenovno, necijenovno). Prednosti pojedinih vrsta kanala distribucije (dubina u odnosu na troškove i koristi). Funkcije kanala distribucije (nabava, prodaja, skladištenje, transport, sortiranje, financiranje, prikupljanje i korištenje poslovnih informacija, preuzimanje rizika). Logistički način upravljanja fizičkom distribucijom roba.
 • STRATEŠKO PLANIRANJE U TRGOVINI
  Elementi strateškog planiranja u trgovini. Utvrđivanje poduzetničkih prednosti i identiteta na tržištu. Razine planiranja. Financijski, infrastrukturni i izvršiteljski resursi u veleprodaji. Predmet poslovanja veleprodaje (komparativna analiza i izbor tržišta prodaje roba i usluga, izbor asortimana, izbor dobavljača). Planiranje, ugovaranje i izvršenje veleprodajnog posla. Analiza isplativosti veleprodajnog posla (izvori financiranja, utvrđivanje i analiza troškova, kalkulacija, izračunavanje doprinosa pokriću).
 • STRATEŠKO PLANIRANJE I ORGANIZACIJA MALOPRODAJNOG POSLOVANJA
  Definiranje tržišta maloprodaje i izbor predmeta poslovanja (asortiman roba i usluga). Cjenovne strategije (kalkulacija, iznos pokrića). Izbor dobavljača. Strategija promocije u maloprodaji (mediji, merchandising). Tipologija maloprodajnih objekata (prema različitim kriterijima). Nestacionarni oblici prodaje (katalog, party selling, ostala osobna prodaja, ambulantna prodaja, tv-shopping, prodaja putem Interneta). Planiranje i izbor lokacije prodavaonice. Raspored proizvoda u prodajnom prostoru (space management, visual merchandising). Elementi produktivnosti rada prodavaonice. POS sistemi (prednosti i slabosti). Poslovanje putem distribucijskog centra i pomoću priručnog skladišta. Ponašanje potrošača u maloprodaji.
 • POSLOVNI PROCESI I TEHNIKA IZVRŠENJA VELEPRODAJNIH I MALOPRODAJNIH TRGOVAČKIH TRANSAKCIJA
  Tijek poslovnog događaja od traženja kupaca i dobavljača, prijevoz, skladištenje, upravljanje zalihama, isporuka kupcima, izračunavanje profita. Podloge za odlučivanje u trgovini veliko i malo. Specifičnosti ugovaranja i osiguravanja od poslovnih rizika. Kontrola izvršenja plana. Elementi utvrđivanja boniteta i pouzdanosti poslovnog partnera. Komunikacija s okolinom, formiranje baza podataka, standardizacija poslovnih komunikacija.

Osnovna literatura

 • Kotler P.: Upravljanje marketingom, MATE d.o.o., Zagreb 2001. poglavlja 17-19
 • Segetlija Z. i M. Lamza-Maronić; Strategija maloprodaje, Ekonomski fakultet Osijek 1999.g., 123-233 str.
 • Habek M. redaktor: Upravljanje zalihama i skladišno poslovanje, RRIF Zagreb 2002., str. 1-26, 77-116, 143-171,199-221 str.

Dopunska literatura

 • Segetlija Z i M. Lamza-Maronić.; Marketing trgovine, EF u Osijeku, Osijek 1996.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh