FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Poslovna etika npp:37294

Engleski naziv

Business Ethics

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • UVOD U POSLOVNU ETIKU
  Pojam i važnost etike. Pojedinačna sloboda i društvena stega: moral i pravo. Društveni odnosi i socijalni nauk Subjekti poslovne etike. Objekti, predikati procesi poslovne etike. Pokušaj integracije različitih pristupa u poslovnoj etici i recentna kretanja u poslovnoj etici. Renesansni, moderni i postmoderni teoretičari poslovne etike. Etika u poslovnim organizacijama
 • POSLOVNA ETIKA S OBZIROM NA VRLINE
  Definiranje i objašnjenje poslovno etičkih vrlina. Razrada poslovne etike vrlina s obzirom na pojedinca - individuu individualna etika. Razrada s obzirom na osobu personu personalna etika. Etika vrlina na razini dio-dio i dio-cjelina.
 • UNIVERZALNA POSLOVNA PRAVILA NAČELA
  Poslovno etička načela principal based business ethics anglo američki pristup. Principien Lehre poslovno etički pristup njemačkog govornog područja. Poslovno etički pozitivizam. Poslovna etika Adama Smitha nevidljiva ruka kao čimbenik etičkog usklađivanja gospodarstva (klasični pristup). Maynard Keynes vidljiva ruka regulativa kao čimbenik usklađivanja gospodarstva (neoklasični pristup). Suvremeni trendovi u poslovnoj etici načela. Pokušaj usklađivanja suvremenih trendova.
 • KODEKSI, ZAKONI, PRAVA FORMALNA PRAVILA I/ILI PISANA PRAVILA
  Pisana objektivna pravila etičkog ponašanja u poslovanju. Ljudska prava, zaštita ljudskih prava, profesionalni kodeksi. Poslovno etički kodeksi s obzirom na subjektivno zainteresirane sudionike organizacije (stakeholders). Poslovno etički kodeksi s obzirom na objektivno zainteresirane sudionike organizacije (shareholders). Etika vlasnika u odnosu na formalna pravila te etika zaposlenih i interesom vezanih subjekata.
 • NORME I BONTON NEFORMALNA I/ILI NEPISANA PRAVILA
  Neformalna i/ili nepisana pravila. Etika nepisanih i neformalnih pravila. Pravila pristojnog ponašanja na radnom mjestu, pristojno ponašanje i etika u poslovnom komuniciranju, etika i protokol poslovnih sastanaka. Pravila i etika u poslovnom predstavljanju. Pravila i etika pri poslovnom ručku. Pravila i etika pri poslovnom putovanju.

Osnovna literatura

 • Bebek, B., Kolumbić, M.: Poslovna Etika, Sinergija, Zagreb, 2000.

Dopunska literatura

 • Valković, M. (ured): Sto godina katoličkog socijalnog nauka, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1991.
 • Murray, D.: Ethics in Organizations, Kogan Page in association with Coopers & Lybrand, London, 1997.
 • Hendry, J.: Between Entreprise and Ethics, Oxford University Press, Oxford, 2004.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh