FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
2. semestar

2018/2019

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Organizacijska teorija npp:47253

Engleski naziv

Organizational Theory

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Organizacijska teorija može se označiti kao interdisciplinarna znanstvena disciplina čiji se iskustveni objekt u velikoj mjeri temelji na spoznajama različitih drugih znanstvenih područja, polja, grana, ogranaka i znanstvenih disciplina kao što su npr.: biologija, sociologija, psihologija, ekonomika poduzeća i dr. Ona ima dva znanstvena cilja: teoretski (objašnjavanje) i pragmatički (stvaranje) koji se naravno ne mogu promatrati odvojeno jedan od drugog. Najvažniji ciljevi ovog predmeta jesu upoznavanje studenata s važnim pojedincima na području organizacije i na području organizacijskih teorija čiji su oni autori. Za rješavanje organizacijskih problema organizator treba poznavati funkcioniranje određene organizacije u određenoj okolini

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • definirati koncepte organizacijske arhitekture, suprastrukture (nadstrukture)
 • klasificirati razvojne pravce organizacijske teorije kroz povijest
 • prepoznati faktore koji utječu na odabir organizacijske strukture
 • razumjeti organizacijsku kulturu na primjerima iz svijeta i Hrvatske
 • razumjeti suvremene organizacijske koncepte
 • razumjeti temelje znanstvenog istraživanja organizacije

Ishodi učenja programa

 • razumjeti i primijeniti suvremene metodološke pristupe razvoja organizacijskih i informacijskih sustava, te oblikovanja organizacije i organizacijske strukturerazumjeti i primijeniti suvremene metodološke pristupe razvoja organizacijskih i informacijskih sustava, te oblikovanja organizacije i organizacijske strukture

Sadržaj predavanja

 • Uvod u organizacijsku teoriju (2 sata)
  Temeljna shvaćanja pojma organizacije. Organizacija kao znanost. Znanstvena teorija i organizacijska teorija. Temelji znanstvenog istraživanja organizacije.
 • Organizacijska povijest (2 sata)
  Prethodna proučavanja organizacije. Klasifikacija razvojnih pravaca organizacijske teorije. Razvoj organizacijskih znanosti.
 • Organizacijske strukture (3 sata)
  Određenje organizacijske strukture. Tipologija organizacijskih struktura. Oblikovanje organizacijske strukture. Faktori utjecaja na izbor organizacijske strukture. Modeli multifaktorskog utjecaja na izbor organizacijske strukture.
 • Organizacijska arhitektura (3 sata)
  Uvod. Strategija. Formalna organizacija. Neformalna organizacija. Poslovni proces i lateralna organizacija. Suvremeni koncepti organizacijskog oblikovanja. Reinžinjering poslovnih procesa (BPR).Total Qualitiy Management. Lean Management. Kaizen sustavi. 6 δ (Six Sigma). Taguchi metoda. Upravljanje znanjem u organizaciji.
 • Organizacijske suprastrukture (nadstrukture) (4 sata)
  Ad-hoc suprastruktura (ad-hoc-kracije). Timska organizacija. Organizacija paukove mreže. Ameba organizacija. Virtualna organizacija. Stabilne suprastrukture. Klaster organizacija. Organizacija raspršene zvijezde. Strateški savezi i alijanse. Fraktalna organizacija i koncept kaosa u organizaciji.
 • Suvremeni organizacijski koncepti (3 sata)
  T-oblik organizacije. Organizacija djeteline. Organizacija 4C. Hipertekst organizacija. Platformska organizacija. Individualizirana organizacija. Organizacija 3I. Organizacija temeljena na informacijama. Osnažena organizacija. Organizacija koja uči.
 • Modeli za vrednovanje i usporedbu (2 sata)
  Model O'Neill (Beauvais) Scholl. Fleksibilnost / Otvorenost. Tablična usporedba.
 • Ljudska dimenzija organizacije (3 sata)
  Grupe i upravljanje grupama. Definicija grupa. Organizacijske i individualne svrhe uporabe grupe. Značajke grupe. Veličina grupe. Kohezivnost grupe. Grupne norme. Status i grupna struktura. Vrste grupa.
 • Organizacijska kultura (4 sata)
  Organizacijska kultura kao činitelj uspješnosti i učinkovitosti poslovnog sustava. Etičke sastavnice organizacijske kulture. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na organizacijsku kulturu. Organizacijska kultura i djelotvornost organizacije. Neki primjeri organizacijske kulture u gospodarstvu razvijenih zemalja. Neki primjeri organizacijske kulture iz Republike Hrvatske.
 • Menadžment (2 sata)
  Određenje menadžmenta. Uloge menadžmenta. Funkcije menadžmenta. Podsustavi i razine menadžmenta. Menadžerska znanja i umijeća. Vođenje. Osnovne značajke vodstva. Teorije vodstva. Integracija. Suvremeni trendovi u menadžmentu. Poduzetnički menadžment.
 • Projektna organizacijska struktura (2 sata)
  Opća projektna obilježja. Ugrađivanje projekata u organizacijske strukture. Organiziranje projektnog područja.

Sadržaj seminara/vježbi

 • 1. Uvod u organizacijsku teoriju
  Proučavanje literature o temeljnim shvaćanjima pojma organizacije, organizacije kao znanosti te znanstvenoj teoriji i organizacijskoj teoriji.
 • 2. Organizacijska povijest
  Proučavanje povijesti organizacije od Sumerana, Egipćana, Babilonaca, Kineza, Črena, Grka, Rimljana. Proučavanje organizacijske povijesti u srednjem vijeku. Prve tvornice i tvornica Watt-Boulton. New Lanark i Robert Owen. Prvi pisci na području organizacije.
 • 3. Organizacijske strukture
  Načela departmentalizacije. Organizacijski oblik (dizajn). Dimenzije organizacijske strukture. Kontingencijski (Situacijski) pristup organizacijskom oblikovanju. Obrada primjera iz prakse.
 • 4. Organizacijska arhitektura
  Formalna organizacija. Neformalna organizacija. Poslovni proces i lateralna organizacija. Suvremeni koncepti organizacijskog oblikovanja. Reinžinjering poslovnih procesa (BPR).Total Qualitiy Management. Lean Management. Kaizen sustavi. 6 δ (Six Sigma). Taguchi metoda. Upravljanje znanjem u organizaciji. Obrada primjera iz prakse.
 • 5. Organizacijske suprastrukture (nadstrukture)
  Ad-hoc suprastruktura (ad-hoc-kracije). Timska organizacija. Organizacija paukove mreže. Ameba organizacija. Virtualna organizacija. Stabilne suprastrukture. Klaster organizacija. Organizacija raspršene zvijezde. Strateški savezi i alijanse. Fraktalna organizacija i koncept kaosa u organizaciji. Obrada primjera iz prakse.
 • 6. Suvremeni organizacijski koncepti
  T-oblik organizacije. Organizacija djeteline. Organizacija 4C. Hipertekst organizacija. Platformska organizacija. Individualizirana organizacija. Organizacija 3I. Organizacija temeljena na informacijama. Osnažena organizacija. Organizacija koja uči. Obrada primjera iz prakse.
 • 7. Modeli za vrednovanje i usporedbu
  Model O'Neill (Beauvais) Scholl. Fleksibilnost / Otvorenost. Tablična usporedba.
 • 8. Ljudska dimenzija organizacije
  Organizacijski razvoj. Meliorizam. Aktivizam. Aktualizam. Vitalizam. Dinamizam. Optimizam. Zelotizam. Fanatizam. Transcedentalizam. Voluntarizm. Perfekcionizam. Organizacijske i individualne svrhe uporabe grupe.
 • 9. Organizacijska kultura
  Određenje organizacijske kulture. Važnost i funkcije organizacijske kulture. Sadržaj i indikatori organizacijske kulture. Tipovi organizacijske kulture. Faktori utjecaja na organizacijsku kulturu. Suvremeni trendovi u organizacijskoj kulturi. Obrada primjera iz prakse.
 • 10. Menadžment
  Određenje menadžmenta. Uloge menadžmenta. Funkcije menadžmenta. Podsustavi i razine menadžmenta. Menadžerska znanja i umijeća. Vođenje – vodstvo. Teorije vodstva. Integracija. Suvremeni trendovi u menadžmentu. Poduzetnički menadžment. Obrada primjera iz prakse.
 • 11. Projektna organizacijska struktura
  Opća projektna obilježja. Ugrađivanje projekata u organizacijske strukture. Organiziranje projektnog područja. Obrada primjera iz prakse.

Osnovna literatura

 • Žugaj, M., Schatten, M. Arhitektura suvremenih organizacija. Tonimir i FOI, Varaždinske Toplice, 2005.
 • Organizacijska kultura. Žugaj, M. et al. TIVA i FOI, Varaždin, 2004. (8 poglavlje str. 137 - 256)

Dopunska literatura

 • Organizacijska teorija. Urednik S. Kapustić. Informator, Zagreb, 1991.
 • Žugaj, M., R. Brčić: Menadžment, FOI, Varaždin, 2003.

Preduvjeti

 • Organizacija
  Ciljevi predmeta jesu osposobljavanje studenata iz organizacije za praktični i teorijski rad. Predavanja bi studentima trebala stvoriti viziju stvarnih situacija u organizacijama gdje bi se mogli naći, kao i načine i metode njihova rješavanja, a sama teorija će se još dodatno upotpuniti na seminarima

Slični predmeti

 • . Organization Theory, Universitiy of Navarra
 • 2. Teorija organizacije, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 3. Organisational Studies, Stuttgart University of Management and Technology
 • 4. Management and Organization Theory, Smith School of Business,
 • 5. University of Maryland, http://www.rhsmith.umd.edu/mao/
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh