Sadržaj se učitava...
mdi-home Početna mdi-account-multiple Djelatnici mdi-script Studiji mdi-layers Katedre mdi-calendar-clock Raspored sati FOI Nastava search apps mdi-login profile avatar
Doc. dr. sc. Pažur Aničić Katarina
Docentica
kpazur@foi.unizg.hr
+385 42 390869
Informacijemdi-information-variant Konzultacijemdi-account-voice Predmetimdi-script
Lokacija
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
1. kat, Južno krilo
Kabinet (br. 164)
Pripadnost odjelima
Katedra za razvoj informacijskih sustava - Djelatnik
Centar za podršku studentima i razvoj karijera - Voditeljica
Katedra za organizaciju - Pridruženi član
Email adresa
kpazur@foi.unizg.hr
Telefon
+385 42 390869
Ponedjeljak
09:00 - 10:00
Srijeda
09:00 - 10:00
Srijeda
16:00 - 17:00
Termin konzultacija se održava isključivo uz prethodnu najavu studenata e-mailom.
Informacije o odgodi konzultacija

Nema zabilježenih informacija o odgodi konzultacija, što znači da se konzultacije odvijaju prema gore navedenom rasporedu.

2021/2022
IT menadžment (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Upravljanje informatičkim uslugama (PDS 1.1) Suradnik
Upravljanje informatičkim uslugama (IPS 1.2) Suradnik
Upravljanje projektnim ciklusom (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Nositelj
2020/2021
IT menadžment (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Upravljanje informatičkim uslugama (PDS 1.1) Suradnik
Upravljanje projektnim ciklusom (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Nositelj
2019/2020
IT menadžment (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Upravljanje informatičkim uslugama (PDS 1.1) Suradnik
Upravljanje projektnim ciklusom (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Nositelj
2018/2019
IT menadžment (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Upravljanje informatičkim uslugama (PDS 1.1) Suradnik
2017/2018
IT menadžment (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Upravljanje informatičkim uslugama (PDS 1.1) Suradnik
2016/2017
IT menadžment (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Obrada teksta i slike (PDS 1.1) Suradnik
Upravljanje informatičkim uslugama (PDS 1.1) Suradnik
2015/2016
IT menadžment (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Upravljanje informatičkim uslugama (PDS 1.1) Suradnik
2014/2015
IT menadžment (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Upravljanje informatičkim uslugama (PDS 1.1) Suradnik
2013/2014
IT menadžment (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Upravljanje informatičkim uslugama (PDS 1.1) Suradnik
2021 © Fakultet organizacije i informatike, Centar za razvoj programskih proizvoda