Sadržaj se učitava...
mdi-home Početna mdi-account-multiple Djelatnici mdi-script Studiji mdi-layers Katedre mdi-calendar-clock Raspored sati FOI Nastava search apps mdi-login profile avatar
Dr. sc. Đunđek Kokotec Ivana
Asistentica
idjundjek@foi.unizg.hr
+385 42 390848
Informacijemdi-information-variant Konzultacijemdi-account-voice Predmetimdi-script
Lokacija
Pripadnost odjelima
Katedra za organizaciju - Pridruženi član
Katedra za gospodarstvo - Djelatnik
Email adresa
idjundjek@foi.unizg.hr
Telefon
+385 42 390848
Srijeda
09:00 - 10:00
Zbog epidemiološke situacije vezano uz pandemiju COVID-19, do daljnjega sve konzultacije održavam na daljinu putem e-maila, te telefonski ili online putem alata BigBlueButton, za što je unaprijed potrebno dogovoriti termin na idjundjek@foi.unizg.hr
Četvrtak
09:00 - 11:00
Zbog epidemiološke situacije vezano uz pandemiju COVID-19, do daljnjega sve konzultacije održavam na daljinu putem e-maila, te telefonski ili online putem alata BigBlueButton, za što je unaprijed potrebno dogovoriti termin na idjundjek@foi.unizg.hr
Četvrtak
16:00 - 17:00
Uz prethodnu najavu mailom.
Zbog epidemiološke situacije vezano uz pandemiju COVID-19, do daljnjega sve konzultacije održavam na daljinu putem e-maila, te telefonski ili online putem alata BigBlueButton, za što je unaprijed potrebno dogovoriti termin na idjundjek@foi.unizg.hr
Informacije o odgodi konzultacija

Nema zabilježenih informacija o odgodi konzultacija, što znači da se konzultacije odvijaju prema gore navedenom rasporedu.

2020/2021
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Varaždin Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Križevci Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Sisak Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Zabok Suradnik
Financijske institucije i tržišta (EP 1.1) Suradnik
Korporacijsko upravljanje (OPS 1.3, BPBZ 1.3, IPI 1.3, IUO 1.3, BPBZ 1.2, OPS 1.2, IUO 1.2, IPI 1.2) Suradnik
Korporacijsko upravljanje (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Osobne financije (EP 1.1) Suradnik
Poduzetničke financije (EP 1.1) Suradnik
Poduzetnički pothvat (EP 1.1) Suradnik
Strategija upravljanja ljudskim potencijalima (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Strategijski menadžment (IUO 1.3, OPS 1.3, BPBZ 1.3, IPI 1.3, BPBZ 1.2, OPS 1.2, IUO 1.2, IPI 1.2) Suradnik
Upravljanje institucionalnim investitorima (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
2019/2020
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Varaždin Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Križevci Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Sisak Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Zabok Suradnik
Financijske institucije i tržišta (EP 1.1) Suradnik
Financijske institucije i tržište kapitala (PDS 1.1) Suradnik
Korporacijsko upravljanje (OPS 1.3, BPBZ 1.3, IPI 1.3, IUO 1.3, BPBZ 1.2, OPS 1.2, IUO 1.2, IPI 1.2) Suradnik
Korporacijsko upravljanje (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Osobne financije (EP 1.1) Suradnik
Poduzetničke financije (EP 1.1) Suradnik
Poduzetnički pothvat (EP 1.1) Suradnik
Strategija upravljanja ljudskim potencijalima (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Strategijski menadžment (IUO 1.3, OPS 1.3, BPBZ 1.3, IPI 1.3, BPBZ 1.2, OPS 1.2, IUO 1.2, IPI 1.2) Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Zabok Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Varaždin Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Križevci Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Sisak Suradnik
Upravljanje institucionalnim investitorima (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
2018/2019
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Križevci Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Sisak Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Zabok Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Varaždin Suradnik
Financijske institucije i tržišta (EP 1.1) Suradnik
Financijske institucije i tržište kapitala (PDS 1.1) Suradnik
Korporacijsko upravljanje (OPS 1.3, BPBZ 1.3, IPI 1.3, IUO 1.3, BPBZ 1.2, OPS 1.2, IUO 1.2, IPI 1.2) Suradnik
Korporacijsko upravljanje (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Osobne financije (EP 1.1) Suradnik
Poduzetničke financije (EP 1.1) Suradnik
Poduzetnički pothvat (EP 1.1) Suradnik
Strategija upravljanja ljudskim potencijalima (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Strategijski menadžment (IUO 1.3, OPS 1.3, BPBZ 1.3, IPI 1.3, BPBZ 1.2, OPS 1.2, IUO 1.2, IPI 1.2) Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Sisak Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Križevci Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Zabok Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Varaždin Suradnik
Upravljanje institucionalnim investitorima (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
2017/2018
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Križevci Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Zabok Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Varaždin Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Sisak Suradnik
Financijske institucije i tržišta (EP 1.1) Suradnik
Financijske institucije i tržište kapitala (PDS 1.1) Suradnik
Korporacijsko upravljanje (OPS 1.3, BPBZ 1.3, IPI 1.3, IUO 1.3, BPBZ 1.2, OPS 1.2, IUO 1.2, IPI 1.2) Suradnik
Korporacijsko upravljanje (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Osobne financije (EP 1.1) Suradnik
Poduzetničke financije (EP 1.1) Suradnik
Poduzetnički pothvat (EP 1.1) Suradnik
Strategija upravljanja ljudskim potencijalima (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Strategijski menadžment (IUO 1.3, OPS 1.3, BPBZ 1.3, IPI 1.3, BPBZ 1.2, OPS 1.2, IUO 1.2, IPI 1.2) Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Sisak Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Križevci Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Zabok Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Varaždin Suradnik
Upravljanje institucionalnim investitorima (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
2016/2017
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Zabok Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Sisak Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Križevci Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Varaždin Suradnik
Financijske institucije i tržišta (EP 1.1) Suradnik
Financijske institucije i tržište kapitala (PDS 1.1) Suradnik
Korporacijsko upravljanje (OPS 1.3, BPBZ 1.3, IPI 1.3, IUO 1.3, BPBZ 1.2, OPS 1.2, IUO 1.2, IPI 1.2) Suradnik
Korporacijsko upravljanje (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Osobne financije (EP 1.1) Suradnik
Poduzetnički pothvat (EP 1.1) Suradnik
Strategija upravljanja ljudskim potencijalima (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Strategijski menadžment (IUO 1.3, OPS 1.3, BPBZ 1.3, IPI 1.3, BPBZ 1.2, OPS 1.2, IUO 1.2, IPI 1.2) Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Križevci Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Sisak Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Varaždin Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Zabok Suradnik
Upravljanje institucionalnim investitorima (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
2015/2016
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Varaždin Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Križevci Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Sisak Suradnik
Financije poduzeća (PITUP 1.2) - Zabok Suradnik
Financijske institucije i tržišta (EP 1.1) Suradnik
Financijske institucije i tržište kapitala (PDS 1.1) Suradnik
Korporacijsko upravljanje (OPS 1.3, BPBZ 1.3, IPI 1.3, IUO 1.3, BPBZ 1.2, OPS 1.2, IUO 1.2, IPI 1.2) Suradnik
Korporacijsko upravljanje (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Osobne financije (EP 1.0) Suradnik
Praktikum (EP 1.0) Suradnik
Strategija upravljanja ljudskim potencijalima (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
Strategijski menadžment (IUO 1.3, OPS 1.3, BPBZ 1.3, IPI 1.3, BPBZ 1.2, OPS 1.2, IUO 1.2, IPI 1.2) Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Varaždin Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Križevci Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Zabok Suradnik
Tržište kapitala (PITUP 1.2) - Sisak Suradnik
Upravljanje institucionalnim investitorima (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
2014/2015
Praktikum (EP 1.0) Vanjski suradnik
2013/2014
Financijske institucije i tržište kapitala (PDS 1.1) Suradnik
Praktikum (EP 1.0) Suradnik
Upravljanje institucionalnim investitorima (EP-DS 1.1, EP-DS 1.0) Suradnik
2021 © Fakultet organizacije i informatike, Centar za razvoj programskih proizvoda