FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Doc. dr. sc. Tonimir Kišasondi

Docent
Tonimir.Kisasondi@foi.hr
+385 42 390837
QR code

Odjel


Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

2. kat Istočno krilo

Kabinet/ured broj 75

Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

-1. kat Istočno krilo

Laboratorij

Konzultacije


četvrtak

12:00 - 16:00

PITUP centri i hitne konzultacije: skypeom na username: tkisason

Kolegij Studij Uloga
Sigurnost informacijskih sustava Diplomski studij informatike Nositelj
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Varaždin Nositelj
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Križevci Nositelj
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Sisak Nositelj
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Zabok Nositelj
Informacijsko ratovanje i računalni kriminal Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava Nositelj
Sigurnost web i poslužiteljskih aplikacija Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava Nositelj
Testiranje sustava sigurnosti i etičko hakiranje Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava Nositelj
Upravljanje sustavom informacijske sigurnosti Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava Nositelj
Odabrana poglavlja iz sigurnosti informacijskih sustava Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Sigurnost informacijskih sustava Diplomski studij informatike Nositelj
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Varaždin Nositelj
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Križevci Nositelj
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Sisak Nositelj
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Zabok Nositelj
Informacijsko ratovanje i računalni kriminal Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava Nositelj
Sigurnost web i poslužiteljskih aplikacija Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava Nositelj
Testiranje sustava sigurnosti i etičko hakiranje Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava Nositelj
Upravljanje sustavom informacijske sigurnosti Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava Nositelj
Odabrana poglavlja iz sigurnosti informacijskih sustava Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Sigurnost informacijskih sustava Ekonomika poduzetništva Suradnik
Sigurnost informacijskih sustava Diplomski studij informatike Suradnik
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Varaždin Suradnik
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Sigurnost informacijskih sustava Ekonomika poduzetništva Suradnik
Sigurnost informacijskih sustava Diplomski studij informatike Suradnik
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Informatika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Sigurnost informacijskih sustava Ekonomika poduzetništva Suradnik
Sigurnost informacijskih sustava Diplomski studij informatike Suradnik
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh