FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Dr. sc. Robert Kudelić

Viši asistent/poslijedoktorand
robert.kudelic@foi.hr
+385 42 390852
QR code

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

3. kat Južno krilo

Kabinet/ured broj 94

Konzultacije


ponedjeljak

11:00 - 12:15

ponedjeljak

15:30 - 16:15

srijeda

09:00 - 11:30

Kolegij Studij Uloga
Programiranje 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Varaždin Suradnik
Programiranje PITUP Varaždin Suradnik
Programiranje 2 PITUP Varaždin Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Križevci Suradnik
Programiranje PITUP Križevci Suradnik
Programiranje 2 PITUP Križevci Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Sisak Suradnik
Programiranje PITUP Sisak Suradnik
Programiranje 2 PITUP Sisak Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Zabok Suradnik
Programiranje PITUP Zabok Suradnik
Programiranje 2 PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Programiranje 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Varaždin Suradnik
Programiranje PITUP Varaždin Suradnik
Programiranje 2 PITUP Varaždin Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Križevci Suradnik
Programiranje PITUP Križevci Suradnik
Programiranje 2 PITUP Križevci Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Sisak Suradnik
Programiranje PITUP Sisak Suradnik
Programiranje 2 PITUP Sisak Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Zabok Suradnik
Programiranje PITUP Zabok Suradnik
Programiranje 2 PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Programiranje 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Varaždin Suradnik
Programiranje PITUP Varaždin Suradnik
Programiranje 2 PITUP Varaždin Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Križevci Suradnik
Programiranje PITUP Križevci Suradnik
Programiranje 2 PITUP Križevci Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Sisak Suradnik
Programiranje PITUP Sisak Suradnik
Programiranje 2 PITUP Sisak Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Zabok Suradnik
Programiranje PITUP Zabok Suradnik
Programiranje 2 PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Programiranje 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Varaždin Suradnik
Programiranje PITUP Varaždin Suradnik
Programiranje 2 PITUP Varaždin Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Križevci Suradnik
Programiranje PITUP Križevci Suradnik
Programiranje 2 PITUP Križevci Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Sisak Suradnik
Programiranje PITUP Sisak Suradnik
Programiranje 2 PITUP Sisak Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Zabok Suradnik
Programiranje PITUP Zabok Suradnik
Programiranje 2 PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Programiranje 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Varaždin Suradnik
Napredno programiranje PITUP Varaždin Suradnik
Programiranje PITUP Varaždin Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Križevci Suradnik
Napredno programiranje PITUP Križevci Suradnik
Programiranje PITUP Križevci Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Sisak Suradnik
Napredno programiranje PITUP Sisak Suradnik
Programiranje PITUP Sisak Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Zabok Suradnik
Napredno programiranje PITUP Zabok Suradnik
Programiranje PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Programiranje 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Varaždin Suradnik
Napredno programiranje PITUP Varaždin Suradnik
Programiranje PITUP Varaždin Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Križevci Suradnik
Napredno programiranje PITUP Križevci Suradnik
Programiranje PITUP Križevci Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Sisak Suradnik
Napredno programiranje PITUP Sisak Suradnik
Programiranje PITUP Sisak Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Zabok Suradnik
Napredno programiranje PITUP Zabok Suradnik
Programiranje PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Programiranje 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Varaždin Suradnik
Napredno programiranje PITUP Varaždin Suradnik
Programiranje PITUP Varaždin Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Križevci Suradnik
Napredno programiranje PITUP Križevci Suradnik
Programiranje PITUP Križevci Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Sisak Suradnik
Napredno programiranje PITUP Sisak Suradnik
Programiranje PITUP Sisak Suradnik
Dizajn programskih proizvoda PITUP Zabok Suradnik
Napredno programiranje PITUP Zabok Suradnik
Programiranje PITUP Zabok Suradnik
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh