FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Martina Šestak, mag. inf.

Asistentica
msestak2@foi.hr
+385 42 390852
QR code

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

3. kat Južno krilo

Kabinet/ured broj 94

Konzultacije


utorak

14:00 - 16:00

srijeda

13:00 - 16:00

Kolegij Studij Uloga
Baze podataka 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Baze podataka 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Skladišta podataka i poslovna inteligencija Diplomski studij informatike Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Baze podataka 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Baze podataka 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Skladišta podataka i poslovna inteligencija Diplomski studij informatike Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Baze podataka 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Baze podataka 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Skladišta podataka i poslovna inteligencija Diplomski studij informatike Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Baze podataka 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Baze podataka 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Skladišta podataka i poslovna inteligencija Diplomski studij informatike Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Baze podataka 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Programsko inženjerstvo Informacijski/Poslovni sustavi Demonstrator
Kolegij Studij Uloga
Programsko inženjerstvo Informacijski/Poslovni sustavi Demonstrator
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh