FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Lucija Žignić, mag. math.

Asistentica
lzignic@foi.hr
+385 42 390856
QR code

Odjel


Katedra za kvantitativne metode

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

3. kat Istočno krilo

Kabinet/ured broj 109

Konzultacije


ponedjeljak

08:00 - 09:00

ponedjeljak

12:30 - 14:00

utorak

13:00 - 15:00

Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh