FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Doc. dr. sc. Igor Pihir

Docent
ipihir@foi.hr
+385 42 390874
QR code

Odjel


Katedra za razvoj informacijskih sustava | Pridruženi član

Katedra za organizaciju

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

1. kat Južno krilo

Kabinet/ured broj 154

Konzultacije


utorak

09:00 - 11:00

srijeda

15:00 - 16:00

Kolegij Studij Uloga
Modeliranje poslovnih procesa Informacijski/Poslovni sustavi Izvođač
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovni procesi u organizaciji Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Teorija sustava Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Varaždin Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Križevci Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Sisak Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Zabok Suradnik
Poslovni procesi Vojno vođenje i upravljanje Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Modeliranje poslovnih procesa Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Teorija sustava Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Varaždin Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Križevci Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Sisak Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Zabok Suradnik
Poslovni procesi Vojno vođenje i upravljanje Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Modeliranje poslovnih procesa Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Organizacijsko projektiranje Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno komuniciranje Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Teorija sustava Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno komuniciranje Ekonomika poduzetništva Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Varaždin Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Križevci Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Sisak Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Zabok Suradnik
Poslovni procesi Vojno vođenje i upravljanje Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Modeliranje poslovnih procesa Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Teorija sustava Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Varaždin Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Križevci Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Sisak Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Modeliranje poslovnih procesa Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Teorija sustava Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Varaždin Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Križevci Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Sisak Suradnik
Poslovne programske aplikacije u primjeni PITUP Zabok Suradnik
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh