FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Dušan Munđar, univ. spec. actuar. math.

Predavač
dmundjar@foi.hr
+385 42 390849
QR code

Odjel


Katedra za kvantitativne metode

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

3. kat Južno krilo

Kabinet/ured broj 101

Konzultacije


ponedjeljak

11:45 - 14:00

Dodatni termini prema dogovoru e-mailom

Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika PITUP Varaždin Izvođač
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Financijska matematika PITUP Križevci Izvođač
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Križevci Izvođač
Financijska matematika PITUP Sisak Izvođač
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Sisak Izvođač
Financijska matematika PITUP Zabok Izvođač
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Zabok Izvođač
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Statistička analiza podataka Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Financijska matematika PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Financijska matematika PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Financijska matematika PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Financijska matematika PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 2 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Financijska matematika PITUP Varaždin Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 2 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 2 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Varaždin Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh