FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Damjan Klemenčić, mag. educ. math. et phys.

Asistent
dklemenci@foi.hr
+385 42 390856
QR code

Odjel


Katedra za kvantitativne metode

Konzultacije


utorak

12:00 - 14:00

srijeda

15:30 - 17:00

petak

14:00 - 15:30

Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh