FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Barbara Šlibar, mag. inf.

Asistentica
bslibar@foi.hr
+385 42 390 847
QR code

Odjel


Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kolegij Studij Uloga
Obrada teksta i slike Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Demonstrator
Kolegij Studij Uloga
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Demonstrator
Kolegij Studij Uloga
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Demonstrator
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh