FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Dr. sc. Bojan Žugec

Viši asistent/poslijedoktorand
bzugec@foi.hr
+385 42 390849
QR code

Odjel


Katedra za kvantitativne metode

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

1. kat Istočno krilo

Kabinet/ured broj 52

Konzultacije


srijeda

09:00 - 10:00

srijeda

13:00 - 15:00

četvrtak

09:00 - 11:00

Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 1 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Diskretne strukture s teorijom grafova Diplomski studij informatike Suradnik
Teorija odlučivanja Diplomski studij informatike Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik
Matematika PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik
Matematika PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik
Analiza odluka Vojno inženjerstvo Izvođač
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 1 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika za ekonomiste 2 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Diskretne strukture s teorijom grafova Diplomski studij informatike Suradnik
Teorija odlučivanja Diplomski studij informatike Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik
Financijska matematika PITUP Varaždin Suradnik
Matematika PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik
Matematika PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik
Analiza odluka Vojno inženjerstvo Izvođač
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 2 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Teorija odlučivanja Diplomski studij informatike Suradnik
Matematika PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik
Analiza odluka Vojno inženjerstvo Izvođač
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika PITUP Varaždin Suradnik
Matematika PITUP Sisak Suradnik
Matematika PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika PITUP Varaždin Suradnik
Matematika PITUP Sisak Suradnik
Matematika PITUP Zabok Suradnik
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh